Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ženský prvek v antické filosofii

Ženský prvek v antické filosofii

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá postavením ženy v antické společnosti. V úvodu se autor věnuje patriarchální kultuře a typům patriarchátu. V další části se zaobírá přechodem od ženské bohyně k antropomorfnímu vnímání božstev v Řecku. Popisuje postavení žen-bohyň na posvátné hoře Olymp. Úvahu nad postavením žen uzavírá aktuální tématika - postavení ženy v rodině, politice a ženská sexualita.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předpatriarchální kultura
3.
Patriarchát
3.1
Aristotelova politická teorie
3.2
Elisabeht Schüssler Fiorenzy
3.3
Ciceronovo dílo „De re publica“
3.3.1
Typy patriarchátů
4.
Člověk
5.
Posvátno
6.
Kult ženské bohyně
7.
Antropomorfní vnímání božského světa v Řecku
7.1
Olymp
8.
Náboženství
8.1
Nejstarší náboženské představy
8.2
Mystéria
8.3
Křesťanství
9.
Žena v politice
9.1
Platonova Ústava
10.
Rodina
10.1
Aristoteles
11.
Přesun kultury do Říma
12.
Žena ve filosofii
12.1
Mýtus o jeskyni
13.
Žena a sexualita
14.
Závěr

Úryvek

„Žena v politice a rodině
Ženu jako aktivní subjekt antické politiky nenajdeme, snad s výjimkou případů, kdy neoficiálně participovaly na úřadu svého manžela nebo syna.

Themistokles se nerozpakoval říci, že jeho syn vládne Athénami, Ježto prý jeho žena má vůli svého syna a on zase vůli své ženy (Hippel)

Co se týče přímé politické moci, Herodotos uvádí v tomto smyslu pouze dva případy: Feretime, která vládla Kyreně po dobu nepřítomnosti svého syna a dále Artemisii v Halikarnasu, kde vládla do doby dospělosti svého syna. Nešlo o rovnoprávný přístup k politické moci, přijatelné bylo pouze delegování práv v rámci rodinných majetkových svazků.

Antické státní systémy procházely vývojem nejen po časové ose, ale lišily se i z hlediska geografické polohy. Více svobody a volnosti měly ženy dórských a aiolských kmenů (Sapfo). Dle Herodota u Ionů v Asii „sdílela žena s mužem svým lože, ne však stůl“. Spartský pohled na ženu byl sice zdánlivě rovnoprávnější, ale ženy zde byly nuceny přijmout mnoho z role muže a participovat na „mužském“ principu militaristicky orientovaného spartského státu.
Ženskou otázku v politice na větší ploše řeší Platon ve své Ústavě. Překvapuje požadavkem na uplatnění žen jako strážců – tedy emancipace jedné ze tří vrstev obyvatelstva. Julie Annas (Politika a etika v 5. knize Platonovy ústavy) se ptá: Je snad Platón feministou? Odpověď zní nikoli, rozhodně ne v dnešním slova smyslu. I když sám shovívavě tvrdí:

“Ženám jejich přirozenost nebrání v tom, aby se věnovaly povoláním, která jsou tradičně vymezena mužům a naopak.”

Ovšem na druhou stranu tamtéž prezentuje názor, podle kterého budou muži ve všech oborech vědy vždy úspěšnější než ženy, protože jsou fyzicky i duševně lépe vybaveni. Tedy jednoznačná dominance „mužské kultury“, do které je ženám filtrován přístup, a zároveň popření nebo nerespektování „kultury ženské“.
Co tedy vedlo Platona k ustanovení strážkyň? Ústava trochu pomíjí ekonomické hledisko a neřeší otázky běžné správy a organizace obce. Platón to považuje za zbytečné, protože mu jako záruka fungování státu stačí výchova strážců. Také nepřehlédnutelným faktem je, že se athénský stát nachází v neustálém válečném stavu s jinými městskými státy. Osobně si myslím, že k myšlence „ženského zákona“ Platona nevedla starost o ženská práva, ale spíše zájem o posílení útočné a obrané síly obce.
Za největší vnitřní nebezpečí pro obec pokládá Platon peníze, majetek, ženu a rodinu. Tyto čtyři věci považuje za pokušení, která by mohla ovlivnit rozhodování vládců-filozofů.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse