Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Život Romů na Slovensku od roku 1945 po současnost - slovensky

Život Romů na Slovensku od roku 1945 po současnost - slovensky

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na život Romů na Slovensku od konce 2. světové války. Zabývá se příznivými změnami po roce 1971, mezinárodním dnem Romů a uvádí rozdělení Romů do tří skupin dle stavu socializace a společenského přizpůsobování. Věnuje se zhoršení jejich situace, ke kterému došlo po roce 1989 či protiromským náladám ve společnosti. Zmiňuje také názory Romů na Neromy a jejich hodnocení současných mezilidských vztahů.

Obsah

1.
Situace po válce
2.
Změna společenské situace po roce 1971
3.
Mezinárodní den Romů
4.
Rozdělení Romů na Slovensku dle I. Baja a Š. Vaška
5.
Situace po roce 1989
6.
Rasismus Slováků vůči Romům
7.
Vztah Romů k Neromům

Úryvek

"Po parlamentných voľbách 1998 sa verejná diskusia o riešení rómskej otázky zintenzívnila. Prispelo k tomu najmä prehlbovanie vysokej miery nezamestnanosti rómskej populácie, zhoršovanie jej zdravotného stavu, pretrvávajúce problémy so vzdelávaním, bytovými a sociálnymi podmienkami, ako aj s kriminalitou Rómov, opakujúce sa prípady rasovo motivovaného násilia a diskriminácie, následky ničivých záplav v rómskych osadách na východnom Slovensku v roku 1998, ale aj migrácia časti Rómov do krajín EÚ. Podľa všetkých sociologických výskumov je miera odmietania majoritnej populácie k menšinám najvýraznejšia voči Rómom a dosahuje veľmi vysoké hodnoty. Značná časť majority chápe prítomnosť Rómov na Slovensku ako príťaž a tento pocit sa zintenzívňuje vtedy, keď uvažujú o prítomnosti Rómov vo svojej bezprostrednej blízkosti. Podiel ľudí, ktorí odmietajú Rómov ako susedov, sa v priebehu 90. rokov prakticky nezmenil – dlhodobo predstavoval viac ako tri štvrtiny respondentov na Slovensku. Majorita hodnotí kladne rómsku bezprostrednosť, bezstarostnosť, temperament, adaptabilnosť, zmysel pre deti a rodinu, nadanie pre obchod a hudobný talent. Negatívne oceňovanými vlastnosťami Rómov sú predovšetkým kriminálna činnosť, vyhýbanie sa poctivej práci, nízka hygiena, pijanstvo, hlučnosť a prefíkanosť. Rôzne negatívne charakteristiky, ktoré Rómom pripisuje verejnosť, sú v porovnaní s pozitívnymi charakteristikami oveľa výraznejšie artikulované. Výskumy potvrdzujú, že príležitosť na osobný kontakt prispieva k nižšiemu sociálnemu dištancu. Na lokálnej úrovni môže byť deklarovaná sociálna dištancia voči Rómom vyššia ako na celoslovenskej úrovni, čo je vysvetliteľné negatívnymi skúsenosťami majoritného obyvateľstva s konkrétnymi rómskymi komunitami.
Rómovia sa medzi nami cítia ako cudzinci a naše inštitúcie vnímajú ako nepriateľské. Dôsledkom týchto a iných faktov je napätie a segregácia. Možno konštatovať, že volanie po vyváženom riešení tohto problému je veľmi slabé. V. Ševčíková uvádza, že Rómovia pri hodnotení majority zaujímajú až schizofrenické protikladné stanoviská (ostro kritizujú gádžovský citový chlad, nedostatok nehy, odmeranosť, upätosť, vypočítavosť, lakomstvo, nedostatok pohostinnosti, bezcharakternosť, nadriadené chovanie, xenofóbiu a rasové výpady voči Rómom) a nie sú jej ochotní priznať žiadne klady a pozitíva (podľa autorky je príznačné, že k tomuto spôsobu hodnotenia inklinujú aj mnohí Rómovia zdanlivo s majoritou zžití). Na druhej strane však pozerajú na ňu s obdivom (predovšetkým na materiálne hodnoty). Ďalej upozorňuje na to, že aspekty vzájomného pozitívneho a negatívneho hodnotenia zjavne nie sú u Rómov a Nerómov vyvážené a že zo strany Rómov možno jednoznačne hovoriť o extrémnejšom xenofóbnom naladení voči majorite (ktoré je však treba vnímať ako dôsledok historickej skúseností prenasledovania)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse