Název Goodness Staženo

Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu v regionu Národního parku Šumava - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první části se autorka zaměřuje hlavně na přiblížení problematiky udržitelného cestovního ruchu, jeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

203x

Jižní Čechy jako region cestovního ruchu - bakalářská práce

Bakalářská práce na téma Jižní Čechy jako region cestovního ruchu hodnotí potenciál cestovního ruchu Jihočeského kraje. V teoretické části jsou vymeze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

90x

Boží Dar jako příklad úspěšně se rozvíjejícího města - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce bylo nalezení a zhodnocení faktorů, které jsou příčinou rychlého a úspěšného rozvoje města Boží Dar. Celý text se opírá o někol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

13x

Muzea lidové kultury na Slovensku - bakalářská práce slovensky

Slovensky psaná bakalářská práce mapuje muzea lidové kultury Slovenské republiky, srovnává jejich situaci z hlediska návštěvnosti a atraktivity se svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Geografie, Cestovní ruch - lokality

2x