Cestovní ruch - lokality (4) Cestovní ruch - teorie (4) Časový management (1) Ekonomické - ostatní (1) Ekonomické cizojazyčné práce (2) Ekonomie (6) Evropská unie (6) Hospodářská politika (1) Inovační management (1) Logistika (1) Management (8) Marketing (11) Marketingový mix (3) Marketingový výzkum (3) Podnikatelský záměr (1) Podniková ekonomika (5) Propagace (4) Regionální ekonomika (3) Řízení lidských zdrojů (8) Služby (5) Veřejná ekonomika (8) Výrobek (1)
Název Goodness Staženo

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1890x

Zátěž a stres v manažerské praxi v souvislosti s time managementem

Cílem bakalářské práce je identifikovat možnosti technik time managementu užívaného pro zefektivnění pracovního výkonu u liniového a středního managem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

670x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

618x

Charakteristika tří období historického vývoje managementu

Práce rozebírá tří období vývoje managementu, jež také detailněji popisuje. První část je věnována klasickému období managementu a představuje zde zák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Management

602x

Systém daní a možnosti jeho reformy - bakalářská práce

Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

564x

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

491x

Mujhotel: marketing hotelu - bakalářská práce

Jedná se o bakalářskou práci, která se věnuje marketingu hotelu. V první, teoretické části práce jsou vymezeny některé pojmy a představeny náležitosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

435x

E-commerce - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

310x

Řízení nákupu: analýza nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. - bakalářská práce

Práce se zabývá řízením nákupu a analýzou nákupního procesu ve firmě ePrim, a.s. V první části se autor věnuje nákupní retrospektivě, v rámci které ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

281x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Téma bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Tato práce je založena na základě výzkumu, který proběhl na více než 30 jedincích různého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

279x
1  2  3  4  5  6  7  »