Banky (2) Daňová problematika (4) Finanční - ostatní (1) Finanční analýzy (2) Pojišťovnictví (3) Účetnictví (1)
Název Goodness Staženo

Právní postavení České národní banky v zahraničním srovnání - bakalářská práce

Bakalářská práce analyzuje právní postavení České národní banky ve srovnání s Evropskou centrální bankou a americkým Federálním rezervním systémem, kt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Právo

9x

Vývoj spotřebních daní v České republice od roku 1993

Cílem bakalářské práce je zmapování vývoje spotřebních daní v České republice před vstupem do Evropské unie a následné změny v daňovém systému po vstu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

10x

Elektronické platební systémy

Cílem práce je na základě porovnání nejčastěji užívaných elektronických platebních systémů (dále jen „EPS”) vymezit závěry a doporučení při rozhodován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční - ostatní

10x

Místní poplatky v Praze - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zmapování stávající zákonné právní úpravy místních poplatků na území hlavního města Prahy a provedení podrobné analýzy výběr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

13x

Povinné ručení v České republice - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povinného ručení v České republice. Teoretická část poskytuje přehled o poznatcích a souvislostech z obl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

20x

Srovnávací studie pojistných produktů pojistitelů ČR - cestovní pojištění - bakalářská práce

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části jsou charakterizovány pojmy, které bezprostředně souvisí s cestovním pojištěním. Dále jsou pře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

42x

Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá aplikací tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku. První kapitola teoreticky vymezuje pojem finanční analýza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Informatika, Software

63x

Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří: abstrakt

Práce obsahuje český a anglický abstrakt bakalářské práce na téma Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví, Veřejná ekonomika

105x

Daň z přidané hodnoty: základní informatorium - bakalářská práce

Tato práce je pojata jako základní informatorium pro malé podnikatele, studenty a pro ty, kteří mají zájem o seznámení s danou problematikou. Po ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

116x

Finanční analýza podniku

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace firmy zabývající se vnitrostátní a mezinárodní dopravou, zasilatelstvím a nákupem. V prv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

143x
1  2  »