Název Goodness Staženo

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1888x