Název Goodness Staženo

Ubytovací zařízení třídy First class v Moravskoslezském kraji - bakalářská práce

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Praktická se zaměřuje na vznik a vývoj cestovního ruchu , dále pak především na vývoj cestovního ruchu v Čes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Cestovní ruch - teorie

88x

Analýza spokojenosti obyvatel obce se službami - bakalářská práce slovensky

Na začiatku bakalárskej práce je úvod, kde je bližšie charakterizovaná problematika. V prvej časti je charakteristika obce, historia obce, súčasnosť o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Služby

59x

Posouzení nabídky elektronických služeb České pošty, s. p. - bakalářská práce

Bakalářská práce analyzuje nabídku elektronických služeb České pošty a porovnává ji s konkurenčními nabídkami. Vyhodnocuje stávající situaci a následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

38x

Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy - bakalářská práce

Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy v České republice. Úvodní část se věnuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Cestovní ruch - teorie

24x

Spokojenost hostů s poskytovanými službami v Luhačovicích - německy

Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování služeb v hotelech v lázeňském městě Luhačovice. Autorka se soustřeďuje na hodnocení spokojenosti lázeňskýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Humanitní cizojazyčné práce

2x