Architektura/Zahradní architektura (1) CAD systémy (1) Doprava (2) Elektrotechnika (4) Energetika (4) Informační systémy (3) Informatika (7) Internet (1) Konstruktérství (1) Kybernetika (2) Matematika (1) Programování (1) Software (2) Statistika (1) Stavebnictví (2) Strojírenství (3) Technické - ostatní (5) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (3) Tvorba WWW stránek (2)
Název Goodness Staženo

Analýza českého trhu s energetickými surovinami - bakalářská práce

Práce analyzuje trh s energetickými surovinami v České republice a popisuje jeho význam pro ekonomiku státu. Objasňuje stav české energetické politiky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Energetika

3x

Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá aplikací tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku. První kapitola teoreticky vymezuje pojem finanční analýza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Informatika, Software

63x

Aplikační software pro e-learning - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá tvorbou e-learningového testu. V teoretické části se věnuje e-learningu, značkovým jazykům a podpůrným aplikačním programům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

29x

Bezpečnostní kontrola nákladu v letecké dopravě

Tématem práce je analýza problematiky bezpečnostních kontrol nákladu v nákladní letecké dopravě. První část je zaměřena na vývoj bezpečnostních rizik,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

7x

Diagnostika staveb - bakalářská práce

Tématem bakalářské práce je diagnostika staveb. Zabývá se odhalováním a definováním příčin vad a poruch konstrukcí, zjišťováním období jejich vzniku n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví

7x

Digitalizace televizního vysílání ve střední Evropě - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a postupu přechodu z analogového signálu na digitální televizní vysílání ve střední Evropě. První část je vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Žurnalistika a mediální vědy

25x

GPS průvodce po městě Pardubice a jeho okolí - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je vytvoření GPS průvodce města Pardubice a jeho okolí. Autor nejprve charakterizuje mobilní telefony, turistické, automobilové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

1x

Identifikace a vyhodnocení rizik na vybraném pracovišti v a.s. Škoda Auto

Bakalářská práce se zabývá posouzením stavu BOZP na pracovištích
a robotizovaných pracovištích, kde se provádí svařovací práce, manipulace s vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Implementace řešení systémů lineárních rovnic v programovacím jazyce Java - bakalářská práce slovensky

Cílem práce je analyzovat metody řešení soustav lineárních rovnic a vytvořit program pro realizaci vybrané metody. Text je rozdělen do 4 částí. První ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika


9x

Interaktivní vizualizace XML

Cílem této bakalářské práce je řešení problémů s vizualizací obecných XML dokumentů, a vytvoření aplikace schopné interaktivně zobrazit obsah jakéhoko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

7x
1  2  3  4  »