Architektura/Zahradní architektura (1) CAD systémy (1) Doprava (2) Elektrotechnika (4) Energetika (4) Informační systémy (3) Informatika (7) Internet (1) Konstruktérství (1) Kybernetika (2) Matematika (1) Programování (1) Software (2) Statistika (1) Stavebnictví (2) Strojírenství (3) Technické - ostatní (5) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (3) Tvorba WWW stránek (2)
Název Goodness Staženo

Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Stavba a funkce neuronů - tělo neuron, axon, dendrity, klidový potenciál neuronu, akční potenciál,
refrakterní fáze, synapse (elektrické synaps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

47x

Vývoj UMTS - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývojových etap UMTS - mobilních sítí třetí generace (3G). Popisuje specifikace (tzv. „Releases“) 99, 4, 5, 6 ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie, Technické - ostatní

37x

Využití informačních technologií a e-learningu ve vzdělávání dětí na 1.stupni základních škol - bakalářská práce

Cílem této práce je zjistit, zda lze používat na 1. stupni základních škol informační technologie, především internet, a zda je možné využít i jiné mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Pedagogika

61x

Aplikační software pro e-learning - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá tvorbou e-learningového testu. V teoretické části se věnuje e-learningu, značkovým jazykům a podpůrným aplikačním programům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

29x

Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá aplikací tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku. První kapitola teoreticky vymezuje pojem finanční analýza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Informatika, Software

63x

Metody a techniky počítačové bezpečnosti v policejní činnosti - bakalářská práce

Bakalářská práce se věnuje metodám a technikám počítačové bezpečnosti v policejní činnosti. Sleduje problematiku zajištění bezpečnosti moderní informa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

55x

Kombinatorika v příkladech klasické pravděpodobnosti - bakalářská práce

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První zahrnuje historii, základní pojmy a definice pravděpodobnosti, včetně pravděpodobnosti podmíněné a nez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

29x

Návrh uživatelského rozhraní - bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na představení jednotlivých druhů vlivů na tvorbu uživatelského rozhraní počítačových systémů a to z pohledu člověka jako... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Psychologie

19x

Teorie a aplikace operačních zesilovačů - bakalářská práce

Tato práce se zabývá teorií a aplikací operačních zesilovačů. V úvodu charakterizuje operační zesilovače, a definuje jejich obecnou podstatu. Poté se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

11x

Teorie a aplikace operačních zesilovačů - bakalářská práce anglicky

Tato práce se zabývá teorií a aplikací operačních zesilovačů. V úvodu operační zesilovače charakterizuje a definuje jejich obecnou podstatu. Poté se z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Elektrotechnika

2x
1  2  3  4  »