Název Goodness Staženo

Osvětim

Text stručně seznamuje s historií vyhlazovacího tábora Osvětim. Informuje o jeho přejmenování, nálezu štěrkopísku, i prvních trasportech. Popisuje zab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


197x

Holokaust a jeho význam

V práci je celkem stručně popsán Holokaut, tedy co to bylo a koho se to nejvíce týkalo. Dále jsou představeny funkce některých koncentarčních táborů.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

194x

Povstání Děkabristů

Práce se zabývá povstáním Děkabristů. Nejdříve stručně popisuje kořeny povstání, a informuje o tajných spolcích. Poté se věnuje průběhu samotného povs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

191x

Čarodějnictví a inkvizice

Práce představuje počátky a periodizaci dějin inkvizice. Informuje o tom, co je to inkviziční tribunál a jeho procesy (soudcové, obžaloba, vyšetřování... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

186x

Exkurze do Terezína

Práce je krátkým shrnutím historie terezínské pevnosti a také čtenářům představuje krátké nahlédnutí do expozice tohoto původně vojenského komplexu. Z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

180x

Historie letecké dopravy

Stručná prezentace sleduje vývoj letecké dopravy od balonů přes vzducholodě až k prvnímu letu letadlem.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

176x

Bitva u Marathónu

Jedná se o heslovitý popis průběhu bitvy u Marathónu, odehrávající se r. 490 př.n.l. Součástí je popis důvodů, proč a kdy k bitvě došlo, kdo proti sob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

169x

Parthenon a Pantheon v Římě

Práce popisuje dvě významné stavby antického světa – Parthenón a Pantheon. Zabývá se okolnostmi jejich vzniku, jednotlivými částmi a sochařskou výzdob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

168x

Osvícenství a abolutismus

Osvícenství a absolutismus - pojmy, přírodovědné objevy, osvícenství a společnost, encyklopedisté, absolutismus, doznívání baroka, rokoka a klasicismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

167x

Nástup komunismu v ČSR a Revoluce 1989

Jedná se o seminární práci, která se věnuje období komunismu v Československu. Představuje průběh převzetí moci komunistickou stranou a vývoj až do Sa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

167x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [33]