Název Goodness Staženo

Historie letecké dopravy

Stručná prezentace sleduje vývoj letecké dopravy od balonů přes vzducholodě až k prvnímu letu letadlem.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

234x

Galeje

Práce představuje fungování a principy instituce trestu nucené práce, ke které byli odsuzováni nejtěžší zločinci. Věnuje se také vývoji tohoto způsobu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Právo

233x

Holokaust

Práce na téma holocaust popisuje židovskou otázku v době nacismu. Mimo popisu Terezínské pevnosti je součástí i historický přehled událostí a záměrů n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

220x

Památky Vatikánu a Říma

Práce popisuje významné architektonické památky Vatikánu a Říma a u některých se zabývá i jejich historií.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba


218x

Holokaust a jeho význam

V práci je celkem stručně popsán Holokaut, tedy co to bylo a koho se to nejvíce týkalo. Dále jsou představeny funkce některých koncentarčních táborů.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

214x

Exkurze do Terezína

Práce je krátkým shrnutím historie terezínské pevnosti a také čtenářům představuje krátké nahlédnutí do expozice tohoto původně vojenského komplexu. Z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

199x

Velká čínská zeď - esej

Práce popisuje, kdy, jak, proč a kým byla postavena Velká čísnká zeď. Opominuto není ani, jak vypadá dnes a jak je chráněna.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

199x

České země na přelomu 19. a 20. století

Referát formou otázek a odpovědí informuje o událostech v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Sleduje politické události a vyzdvihuje význam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

197x

Bitva u Marathónu

Jedná se o heslovitý popis průběhu bitvy u Marathónu, odehrávající se r. 490 př.n.l. Součástí je popis důvodů, proč a kdy k bitvě došlo, kdo proti sob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

195x

Osvícenství a abolutismus

Osvícenství a absolutismus - pojmy, přírodovědné objevy, osvícenství a společnost, encyklopedisté, absolutismus, doznívání baroka, rokoka a klasicismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

193x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [33]