Název Goodness Staženo

Holokaust

Práce na téma holocaust popisuje židovskou otázku v době nacismu. Mimo popisu Terezínské pevnosti je součástí i historický přehled událostí a záměrů n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

219x

Povstání Děkabristů

Práce se zabývá povstáním Děkabristů. Nejdříve stručně popisuje kořeny povstání, a informuje o tajných spolcích. Poté se věnuje průběhu samotného povs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

208x

Holokaust a jeho význam

V práci je celkem stručně popsán Holokaut, tedy co to bylo a koho se to nejvíce týkalo. Dále jsou představeny funkce některých koncentarčních táborů.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

205x

Historie letecké dopravy

Stručná prezentace sleduje vývoj letecké dopravy od balonů přes vzducholodě až k prvnímu letu letadlem.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

201x

Velká čínská zeď - esej

Práce popisuje, kdy, jak, proč a kým byla postavena Velká čísnká zeď. Opominuto není ani, jak vypadá dnes a jak je chráněna.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

189x

Exkurze do Terezína

Práce je krátkým shrnutím historie terezínské pevnosti a také čtenářům představuje krátké nahlédnutí do expozice tohoto původně vojenského komplexu. Z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

188x

Čarodějnictví a inkvizice

Práce představuje počátky a periodizaci dějin inkvizice. Informuje o tom, co je to inkviziční tribunál a jeho procesy (soudcové, obžaloba, vyšetřování... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

186x

Osvícenství a abolutismus

Osvícenství a absolutismus - pojmy, přírodovědné objevy, osvícenství a společnost, encyklopedisté, absolutismus, doznívání baroka, rokoka a klasicismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

183x

Bitva u Marathónu

Jedná se o heslovitý popis průběhu bitvy u Marathónu, odehrávající se r. 490 př.n.l. Součástí je popis důvodů, proč a kdy k bitvě došlo, kdo proti sob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

183x

Zamyšlení nad náboženstvím starých Slovanů a vírou doby předkřesťanské - esej

Jedná se o krátkou úvahu o pohanských bozích a nastupujícím křesťanství v raném středověku. V práci jsou v nástinu představeny někteří slovanští bohov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

179x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [33]