Název Goodness Staženo

Posudek o nakládání s odpady v Mlékárně Velkém Meziřící, spol. s r. o.

Semestrální práce z předmětu "Expertní inženýrství" na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Úkolem práce bylo vypracovat jako technický ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

19x

Zimní stadion v Hodoníně - ekologický problém obce

Práce se věnuje vybranému ekologickému problému v obci Hodonín, kterým byla přestavba zchátralého zimního stadionu. Zabývá se záměrem rekonstrukce zvo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

18x

Vyčištěné megawaty

Seminární práce na téma výroby elektrické energie se zaměřením se na technologické procesy snižování emisí oxidů dusíku a síry. Spalováním k výrobě el... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika

16x

Efektivnost opatření péče o životní prostředí

Práce se věnuje popisu procesu budování a rekonstrukce základních prostředků sloužících k ochraně životního prostředí, i možnosti substituce dosavadní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

15x

Odsíření elektrárny

V seminární práci je zjednodušeným způsobem popsaná funkce tepelné elektrárny Opatovice v Opatovicích nad Labem. Zmíněny jsou nejen výhody a nevýhody ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

15x

Životní prostředí Karvinska

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

15x

Životní prostředí v ČR po vstupu do EU

Práce se zabývá problematikou životního prostředí v rámci přistoupení České republiky do EU. První část práce popisuje stav životního prostředí v EHS ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Ekologie

15x

Automobilka Hyundai v Nošovicích

Práce se zabývá problematikou umístění automobilky Hyundai v obci Nošovice. Zachycuje vznik tohoto projektu, proces vyjednávání o umístění automobilky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Globalizace

13x

Význam informací v životním prostředí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

11x

Skleníkový efekt a jeho dopad na svět

Práce seznamuje s tématikou skleníkového efektu a zabývá se jeho dopady na naší planetu. Nejprve vysvětluje princip skleníkového efektu, věnuje se kli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

11x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]