Název Goodness Staženo

Zimní stadion v Hodoníně - ekologický problém obce

Práce se věnuje vybranému ekologickému problému v obci Hodonín, kterým byla přestavba zchátralého zimního stadionu. Zabývá se záměrem rekonstrukce zvo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

18x

Vyčištěné megawaty

Seminární práce na téma výroby elektrické energie se zaměřením se na technologické procesy snižování emisí oxidů dusíku a síry. Spalováním k výrobě el... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika

16x

Odsíření elektrárny

V seminární práci je zjednodušeným způsobem popsaná funkce tepelné elektrárny Opatovice v Opatovicích nad Labem. Zmíněny jsou nejen výhody a nevýhody ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

15x

Životní prostředí Karvinska

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

15x

Efektivnost opatření péče o životní prostředí

Práce se věnuje popisu procesu budování a rekonstrukce základních prostředků sloužících k ochraně životního prostředí, i možnosti substituce dosavadní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

14x

Životní prostředí v ČR po vstupu do EU

Práce se zabývá problematikou životního prostředí v rámci přistoupení České republiky do EU. První část práce popisuje stav životního prostředí v EHS ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Ekologie

14x

Automobilka Hyundai v Nošovicích

Práce se zabývá problematikou umístění automobilky Hyundai v obci Nošovice. Zachycuje vznik tohoto projektu, proces vyjednávání o umístění automobilky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Globalizace

13x

Koloběh energie. Skleníkový efekt.

Odborné popsání skleníkového efektu... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Chemie, Biologie

13x

Význam informací v životním prostředí

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

11x

Město Litvínov - analýza rizika

Seminární práce provádí analýzu rizika na území města Litvínova. Po uvedení základních informací o městě jsou stručně představena přírodní a antropoge... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Ekologie

11x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]