Název Goodness Staženo

Učení Adama Smithe a Davida Ricarda

Seminární práce na téma dvou ekonomů, Adama Smithe a Davida Ricarda, kteří se podíleli na vymezení vědního oboru ekonomie. V první části je stanovena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

192x

Inflace a protiinflační politika ČR

Práce zabývající se inflací a protiinflační politikou ČR. Text definuje inflaci a seznamuje s jejím měřením i cílováním. Vypisuje stupně inflace podle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

175x

Obchodní společnosti - anglicky

Práce zahrnuje business companies, popis některých funkcí, způsob tvorby společnosti od myšlenky po chod společnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

175x

Veřejné statky

Veřejné statky - volné statky, ekonomické statky, rozlišujeme, poptávka po plně dělitelném statku, poptávka po plně nedělitelném statku, Samuelsonova ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Veřejná ekonomika

169x

Náklady firmy

Práce charakterizuje různé druhy nákladů firmy. Jak se náklady mění v krátkém a dlouhém období. Popisuje také další faktory ovlivňující nákladovou kři... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

168x

Franšízing -anglicky

Práce je zpracováním otázky z angličtiny. Jedná se o vysvětlení pojmu FRANCHISE z pohledu jeho několika významů. Hlavní zájem je upřen na výklad jako ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

136x

Inovace v procesech strategického řízení

Poměrně rozsáhlá práce na téma inovací v procesech řízení. Práce popisuje jejich základní charakteristiku, ale také možnosti, které tato strategie při... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

127x

Jean-Baptiste Colbert a jeho ekonomické teorie

Tato práce stručně popisuje život, ekonomické teorie a reformy francouzského politika a myslitele Jeana-Baptisty Colberta.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


127x

Trh a tržní mechanismus

Práce uvádí základní definice a charakteristiky fungování trhu, tržní rovnováhy a poruch trhu. Další část se věnuje tržní poptávce, nabídce a jejich p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

121x

Inovační management

Práce představuje zpracování 10 okruhů na téma inovačního managmentu. Představuje jednotlivé teorie postupu při jejich provádění ve firmě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

112x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]