Název Goodness Staženo

Milton Friedman a jeho měnová teorie

Práce se věnuje životu a myšlenkám monetaristického ekonoma 20. století Miltona Friedmana. Uvádí jeho základních biografických údajů, i principy. Zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

53x

Max Weber a jeho pohled na náboženství, hospodářství a jejich vztah

Práce pojednává o jednom z předních myslitelů sociálních věd 20. století Maxu Weberovi. V úvodu je popsán jeho život a postavení jeho díla v rámci svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Religionistika/Náboženství

53x

Krátkodobá Phillipsova křivka

Teoretická část práce se věnuje inflaci a jejímu vztahu k nezaměstnanosti a shrnuje paradigmata krátkodobé Phillipsovy křivky. Praktická část objasňuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

51x

Ekonomika a výpočet mzdy

Práce velmi stručně informuje o vybraných ekonomických tématech. Formou hesel definuje, co je to tržní ekonomika. Charakterizuje nejen zboží a jeho vl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomická teorie

50x

Ekonomika podnikání

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

44x

Nedokonalá konkurence - oligopol

Cílem této seminární práce je popsat chování firem v oligopolu. Autor nejdříve vysvětluje, co je to nedokonalá konkurence. Poté charakterizuje samotný... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

44x

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Tento text přehledně seznamuje s náklady, výnosy a výsledky hospodaření. V úvodu obecně popisuje jaké jsou cíle hospodaření, strategie a způsoby jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

40x

Trh peněz

Tento text seznamuje s trhem peněz. Zabývá se funkcí a vývojem peněz. Vyjmenovává jejich vlastnosti, včetně poptávky a nabídky po nich. Práce dále pop... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Monetární politika

40x

Ekonomie blahobytu

Práce vymezuje pojem ekonomie blahobytu. Poté se věnuje jednotlivým kritériím růstu společenského blahobytu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

37x

Metody ekonomických rozborů, controlling a jeho význam pro ekonomické rozbory

Práce se zabývá controllingem a jeho významem pro ekonomické rozbory. V první části je vysvětlen samotný termín controlling. Dále jsou popsány jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

36x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]