Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Ekonomické cizojazyčné práce
Název Goodness Staženo

Datcom s. r. o. - SWOT analýza slovensky

Práce se zaměřuje na SWOT analýzu firmy Datcom s. r. o. Teoretická část nejprve popisuje základní metody SWOT analýzy. Praktická část pak tyto metody ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

141x

Management kvality TQM - slovensky

Práce se zabývá managementem kvality TQM. Věnuje se kvalitě podniku, managementu kvality i TQM. Sleduje vývoj a důvody uplatnění TQM, uvádí Demingův p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

131x

Osobnost manažera - slovensky

Jedná se o seminární práci z psychologie na téma, jaké jsou ideální vlastnosti manažera. Práce se podrobněji zabývá jednotlivými lidskými vlastnostmi ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera, Ekonomické cizojazyčné práce

128x

Komunikace v managmentu - slovensky

Práce je zaměřuje na způsoby komunikace v managementu. Popisuje jednotlivé druhy komunikace, ale také význam porozumění odeslané informace. V poslední... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Management, Ekonomické cizojazyčné práce

125x

Jaká je budoucnost EU, specielně po přijetí Turecka? - anglicky

Jednostránková esej na téma budoucnost EU. Uvažuje nad postoji členů EU k rozšiřování a věnuje se této tématice hlavně z pohledu eventuálního přistoup... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

125x

Prezentace společnosti ALPINE na internetu - slovensky

Práce popisuje, jaká jsou pravidla prezentace společnosti na internetu a přímo se zaměřuje na doporučení pro firmu ALPINE, jak by v tomto směru měla p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

123x

Spokojenost s lidmi na pracovišti - esej německy

Tato práce popisuje spokojenost autorky s lidmi na svém pracovišti. V úvodu autorka uvádí, v jaké firmě pracuje, a stručně popisuje tamní prostředí. P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

123x

Podnikatelský záměr čajovny KuulTEA - slovensky

Práce je vypracovaným podnikatelským záměrem, jehož předmětem je otevření a provoz čajovny. V záměru je zpracován jeho popis, charakteristika výrobků ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomické cizojazyčné práce

120x

Osobnost manažera - německy

V práci je stručně představena osobnost manažera, stejně tak jaké by měl mít schopnosti, jaký je jeho význam a co je náplní manažerské práce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

118x

Životopis - anglicky

Jedná se o esejovité zpracování životopisu, který je psán anglicky. Obsahuje osobní údaje, rodinné zázemí, informace o studiu, pracovní zkušenosti a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

118x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [26]