Název Goodness Staženo

Svoboda lidského jednání

Seminární práce se zabývá problematikou svobody lidského jednání. Vychází z pojetí svobody podle českého filosofa Jana Sokola a zaměřuje se na vztah m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

238x

Eutanazie

Seminární práce vychází z knihy Briana Pollarda - Eutanazie ano či ne?. Popisuje eutanazii ve světě a praxi v českých zemích. Věnuje se také jejímu h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

223x

Platónovo pojetí spravedlnosti

Semestrální práce, která se pokouší vykreslit Platónovo pojetí spravedlnosti obsažené v Ústavě, se nejprve dotýká problematiky interpretace Platónovýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

215x

René Descartes

Jedná se o práci na téma Přínos Descarta pro filosofické myšlení. V práci jsou zachycena základní biografická data tohoto filozofa, ale hlavní těžiště... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

213x

Modální logika a Leibniz

práce pojednává o „modálních“ počtech, tedy axiom nutného a nezbytného, jejich významu a zacházení s nimi. práce operuje s pojmy jako Peano-Russellova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

212x

Pojetí času - esej

Práce se stručně zamýšlí nad povahou fenoménu času. V prvních odstavcích zpochybňuje běžné naivní pojetí času a zdůrazňuje význam hlubšího promyšlení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

207x

Platón

Seminární práce je věnována Platónovi, jednomu z nejvýznamnějších filozofů a zakladateli dialogu. Nejdříve nás autor seznámí s Platónovou biografií, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

199x

John Locke versus Thomas Hobbes

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

186x

Filozofie výchovy a profesní morálka učitelů v pojetí Wolfganga Brezinky

Práce se zabývá nejprve formováním pedagogických názorů v proměnách doby. Následně se zaměřuje na profesní morálku učitelů v pojetí filozofa Wolfganga... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

176x

Vina a skutečnost viny - esej slovensky

Práce pohlíží na fenomén viny nejen z filozofického pohledu, ale také z pohledu významných kulturních slovenských osobností (Peter Kresánek, Peter Lip... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

173x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]