Název Goodness Staženo

Hra – filozofický pojem

Práce se snaží přijít na to, co je to hra. Pokouší se ji vymezit na základě její odlišnosti od "života", a "ostatního světa", a stanovení vnitřních pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

172x

Jaké místo má filosofie v práci učitele?

Esej byla zpracována jako požadavek k zápočtu a připuštění ke zkoušce z Filozofie. Zamýšlí se nad úlohou filosofie v pedagogické praxi za pomoci konkr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Pedagogika

163x

Smysl lidského života - esej

Práce se zabývá filozofickým tématem o smyslu lidského života. K vysvětlení a argumentaci si autorka vzala na pomoc knihu Milana Machovce a filozofii ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

162x

Platón a Aristoteles

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

154x

Filozofie Tomáše Garrigue Masaryka

Práce odvozuje rozpornost a současně jednotný ráz Masarykovy filozofie z hlavní otázky, kterou řešil, a cíle, který sledoval. Text doplňuje slovníček ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie


151x

Pojem spravedlnosti v právu - esej

Tato práce se věnuje definici pojmu spravedlnosti v oblasti práva. Představuje rozdělení spravedlnosti na vyrovnávací, a rozdělovací spravedlnost. Uvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Právo

147x

Existencionalismus - souvislé zhodnocení

Tato práce si klade za cíl uspořádat informace o jednom z nejvýznamnějších filosofických směrů dvacátého století – o filosofii existence, zvané též ex... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

139x

Pravda - esej

Práce se formou eseje zamýšlí nad pravdou. Nejdříve představuje pojem pravda podle filosofického slovníku a v pojetí Aristotela. Seznamuje s motivem p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

137x

Bergsonův čas

Práce zkoumá pojetí času ve filozofii Henriho Bergsona. Uvádí jeho názory na rozlišování času, na minulost a přítomnost. Všímá si jeho pojetí vědomí, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

133x

Platónův názor na rétoriku a rapsódy

Práce popisuje přístupu k rétorice v Iónu a v Menexénu. Platón sám býval básníkem, než potkal Sókrata. Poté začíná nahlížet na rétoriku kriticky. V dí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

131x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]