Název Goodness Staženo

Měření vlnové délky světla mřížkovým spektrometrem

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

4x

Měření rychlosti zvuku rezonátorem a interferometrem

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

4x

Měření měrné tepelné kapacity kapalin

Tato práce se zabývá měřením měrné tepelné kapacity kapalin. Uvádí seznam použitých potřeb, a rozebírá teoretický základ. Charakterizuje postup měření... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

4x

Jaderné katastrofy

Práce se zabývá jadernými katastrofami. Vysvětluje samotný pojem jaderná katastrofa, uvádí teorie možného zániku světa a věnuje se jaderným projektům ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Historie

4x

Vodní energie - prezentace

Tato powerpointová prezentace představuje téma přeměny vodní energie na elektrickou. Nejdříve je názorně představen vodní cyklus a vysvětlen pojem spá... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Fyzika, Energetika

4x

Studium činnosti fotonásobiče - protokol z fyzikálního praktika slovensky

Jedná se o vzorový protokol z fyzikálního praktika na téma studium činnosti elektro-optického přístroje - fotonásobiče. Po úvodním zadání příkladů nás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

2x

Laboratorní cvičení z fyziky

Laboratorní záznamy ze cvičení předmětu "Fyzika 2" na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru akademického roku 2002/2003.
Součástí zázna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

2x

Ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T

Řešený příklad na ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T. Ke každému výpočtu je přiloženo schéma zapojení. Výsl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Měření ohniskových vzdáleností čoček II

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

1x

Půda a teplo

Práce, jež se zaměřuje na problematiku tepla v půdě, přináší v úvodu směsici poznatků z dané oblasti od faktorů teploty půdy, přes téma promrzání půdy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Geologie


1x
«  1  2  3  4  5  »