Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Hospodářská politika
Název Goodness Staženo

Hlavní zdroje HDP ČR a vývoj jejich podílu na vytvořeném HDP

Tato práce se zabývá hlavními zdroji HDP ČR, a jejich podílem na výši HDP. Nejprve uvádí všechny zdroje HDP, a dělí je do 3 hlavních skupin. Jednotliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika


69x

Zhodnocení situace s benzínem v ČR

Celý název práce je "Zhodnocení situace na našem trhu s benzínem, předpokládaná cena benzínu v roce 2006 a odlišnost vývoje ceny chleba od vývoje ceny... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika


63x

Trh práce a nezaměstnanost v ČR v letech 1998 - 2002

Práce byla vytvořena do předmětu Makroekonomická analýza a prognóza a jejím tématem je analýza trhu práce v České republice v rozmezí let 1998 až 2002... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

59x

Měnová reforma 1953

Seminární práce pojednává o měnové reformě v Československu v roce 1953. Autor se věnuje příčinám krize, řešením, která tehdejší vláda nabídla a průbě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Historie

56x

Surovinová politika - zápočtová práce

Autor práce začíná po krátkém úvodním zamyšlení, k čemu všemu potřebujeme energie, s definicí základních pojmů - prvotní a druhotné suroviny, nerostn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Geologie

55x

Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti inovace (srovnání České republiky a Bulharska)

Seminární práce je srovnáním vývoje a hospodářských a politických souvislostí v oblasti inovace mezi Českou republikou a Bulharskem. První část textu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

55x

Srovnání současné krize a Velké hospodářské krize v 30. letech 20. století

Tato seminární práce srovnává příčiny a průběh současné krize a hospodářské krize ze 30. let 20. století. Nejdříve seznamuje s historickými událostmi ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

55x

Moderní směry ekonomického myšlení

Monetarismus - charakteristika, hlavní teze (existuje těsný vztah mezi změnou nabídky peněz a změnou nominálního důchodu, v krá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

52x

Problematika dlouhodobě nezaměstnaných v ČR

Práce vymezuje teoretická východiska dlouhodobé nezaměstnanosti. Řeší typy nezaměstnaných, vzorce jejich chování, motivaci, a možnosti ovlivnění počtu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

52x

Vývoj fiskální politiky v ČR od roku 1993 do roku 2008

Tato práce se zabývá vývojem fiskální politiky České republiky. Jejím úkolem je snaha o přiblížení vývoje fiskální politiky od vzniku samostatné České... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

51x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]