Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Hospodářská politika
Název Goodness Staženo

Ekonomický rozvoj Thajska

Práce udává základní informace o Thajsku, struktuře a orientaci jeho ekonomiky, včetně jednotlivých sektorů. Další část se věnuje problematickým oblas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

28x

Fiskální politika jako nástroj hospodářské politiky státu

Práce se skládá ze dvou částí. Obsahem první kapitoly je základní charakteristika hospodářské politiky státu, jejích subjektů, cílů, nástrojů, typů a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

25x

Jak proniknout na zahraniční trhy

Tato práce obsahuje návod pro potenciální společnost, která chce proniknout na zahraniční trhy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

24x

Hospodářský vývoj Estonska

Estonsko - Stručná historie. Stručná charakteristika politického systému. Ekonomická charakteristika země - zhodnocení hospodářského vývoje za minulý ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

24x

Strukturalni fondy EU

Definice strukturální politiky, strukturální fomd EU, aktuálnost, problémy, řešení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

23x

Hospodářská komora České republiky

Seminární práce seznamuje s historií hospodářské komory a její činností. Rozebírá její celní a certifikační služby, zahraniční vztahy, právní a legis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

21x

Makroekonomická analýza ČR

Tato práce se věnuje makroekonomické analýze hospodářství České republiky. Provádí makroekonomickou analýzu ČR od roku 1998 do roku 2007, která se týk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

21x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Cílem práce je porovnat a zhodnotit vývoj a finální stav České republiky a Estonska v oblasti celkové zaměstnanosti a dalších podstatných dílčích obla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

21x

Hospodářská politika a fungování trhu

Tato práce se zabývá hospodářskou politikou a fungováním trhu. Popisuje základní ekonomické systémy, koloběh, i tržní mechanismus. Uvádí a charakteriz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

19x

Prognóza HDP pomocí bodové a intervalové předpovědi

Práce si klade za cíl stanovit prognózu hrubého domácího produktu v letech 2009 a 2010. Autorka vysvětluje, co je prognózování a kdy jej lze využít. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika, Statistika

19x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]