Nauky o anglickém jazyce (47) Nauky o francouzském jazyce (14) Nauky o latinském jazyce (2) Nauky o německém jazyce (27) Nauky o ostatních jazycích (7) Nauky o ruském jazyce (9) Nauky o slovenském jazyce (3) Nauky o španělském jazyce (17)
Název Goodness Staženo

Etiketa hovoru v ruštině - 4.část

Práce obsahuje velmi užitečné fráze pro mluvený styk. Je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsahuje způsoby a fráze pro vyjádření omluvy, útěc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

211x

Sanskrt a dévanágarí

Práce představuje staroindický jazyk sanskrt a písmo dévanágarí. V úvodu jsou představeny charakteristické znaky sanskrtu, dále pak se práce věnuje hi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích, Historie

211x

Základy španělštiny - podle Nuevo Ven 1 a Fiesta 1

Práce podává základy španělštiny. Vychází přitom z učebnice Nuevo Ven 1 a Fiesta 1.
... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

201x

Tázací zájmena - anglicky

Práce v heslech charakterizuje tázací zájmena, vypisuje je, věnuje se jejich postavení ve větě. V příkladech rozlišuje, kdy jsou ta samá zájmena ve vě... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

195x

Učení se slovní zásoby - francouzsky

Didaktika francouzštiny - referát na téma učení se slovní zásoby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Humanitní cizojazyčné práce

184x

Němčina - gramatika

Jedná se o zpracování základního přehledu německé gramatikc vhodně por studijní obor Hotelnictví a turismus. Mimo typů předložek představuje práce i t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

165x

Rozkazovací způsob - španělsky

Práce formou tabulky seznamuje s tvary sloves při využití rozkazovacího způsobu ve španělském jazyce.... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

154x

První a druhé příčestí sloves - německy

Jedná se o převod německých vět z příčestí činného do příčestí trpného.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

153x

Slovíčka - ekonomie

Text obsahuje soubor 503 anglicko-českých slovíček z oblasti ekonomiky. Slovíčka jsou rozdělena do čtrnácti listů. Poslední list obsahuje abecedně řaz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Nauky o anglickém jazyce

127x

Španělština - gramatika

Práce se zabývá španělskou gramatikou. Uvádí předložky "a, de, en, con", rozkazovací způsob a opisné vazby s infinitivem. Vyjmenovává dny v týdnu, věn... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

122x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]