Název Goodness Staženo

U.S. Steel Košice: změna image a firemní kultury - analýza slovensky

Práce pojednává o společnosti U.S. Steel Košice a změnách, která firma plánuje se změnou jednotné firemní kultury a image společnosti. S tím je spojen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Marketing, Public relations, Ekonomické cizojazyčné práce

105x

Nábor dárců krve - marketingová koncepce

Práce se formou odrážek zabývá náborem dárců krve. Prostřednictvím marketingových nástrojů, a průzkumu trhu ukazuje, jak by bylo možné zvýšit počet dá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

105x

Elektronický obchod

Hlavním tématem práce je virtuální obchod. Zabývá se jeho postavením na trhu, dále pak schématy obchodních transakcí. Vedle toho se věnuje také způsob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

99x

Benchmarking

Benchmarking - vysvětlení pojmu, jeho aspekty a kategorie, kvalita, produktivita a čas. Kvalita a TQM - základní kritéria, harmonická součinnosti. Kva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

97x

Hodinový manžel - podnikatelský záměr a marketingová analýza

Práce předkládá podnikatelský záměr zřízení služby hodinový manžel a jeho komplexní marketingové posouzení prostřednictvím rozmanitých analytických ná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

96x

Průmyslový trh

Semestrální práce na předmět Marketing popisující průmyslový trh České republiky. Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za úč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

95x

Marketing ve stavebnictví a jeho specifika

Práce charakterizuje specifické znaky stavebního trhu, snaží se jej odlišit od trhů jiných. Určuje náležitosti stavby-výrobku a definuje jednotlivé se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

95x

Marketingová komunikace měst a obcí

Práce se věnuje popisu komunikace mezi obcemi z pohledu jejich propagace v rámci cestovního ruchu, ale i rozvoje hospodářství. Zároveň je specifikován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

93x

Charakteristika základní marketingové orientace firmy

Práce se věnuje marketingové orientaci firmy. Rozebírá podnikatelskou koncepci, marketingové prostředí, SWOT analýzu, segmentaci trhu, konkurenci a ma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

91x

Charakteristika irského trhu potravinářských produktů

Práce stručně popisuje vývoj irského trhu a jeho současnou situaci. Ukazuje jednotlivé příležitosti pro export a popisuje, jaké zdroje by měl exportér... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

90x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [24]