Název Goodness Staženo

Marketing - proces prodeje

Závěrečná seminární práce z předmětu Podnik a podnikání na téma proces prodeje - marketing. Práce vysvětluje termíny: podstata marketingu, marketingov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

105x

U.S. Steel Košice: změna image a firemní kultury - analýza slovensky

Práce pojednává o společnosti U.S. Steel Košice a změnách, která firma plánuje se změnou jednotné firemní kultury a image společnosti. S tím je spojen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Marketing, Public relations, Ekonomické cizojazyčné práce

105x

Elektronický obchod

Hlavním tématem práce je virtuální obchod. Zabývá se jeho postavením na trhu, dále pak schématy obchodních transakcí. Vedle toho se věnuje také způsob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

99x

Benchmarking

Benchmarking - vysvětlení pojmu, jeho aspekty a kategorie, kvalita, produktivita a čas. Kvalita a TQM - základní kritéria, harmonická součinnosti. Kva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

97x

Hodinový manžel - podnikatelský záměr a marketingová analýza

Práce předkládá podnikatelský záměr zřízení služby hodinový manžel a jeho komplexní marketingové posouzení prostřednictvím rozmanitých analytických ná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

97x

Průmyslový trh

Semestrální práce na předmět Marketing popisující průmyslový trh České republiky. Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za úč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

95x

Marketing ve stavebnictví a jeho specifika

Práce charakterizuje specifické znaky stavebního trhu, snaží se jej odlišit od trhů jiných. Určuje náležitosti stavby-výrobku a definuje jednotlivé se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

95x

Marketingová komunikace měst a obcí

Práce se věnuje popisu komunikace mezi obcemi z pohledu jejich propagace v rámci cestovního ruchu, ale i rozvoje hospodářství. Zároveň je specifikován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

93x

Charakteristika základní marketingové orientace firmy

Práce se věnuje marketingové orientaci firmy. Rozebírá podnikatelskou koncepci, marketingové prostředí, SWOT analýzu, segmentaci trhu, konkurenci a ma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

91x

Charakteristika irského trhu potravinářských produktů

Práce stručně popisuje vývoj irského trhu a jeho současnou situaci. Ukazuje jednotlivé příležitosti pro export a popisuje, jaké zdroje by měl exportér... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

91x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [24]