Název Goodness Staženo

Distribuce

Práce nejprve definuje distribuci, věnuje se jejímu postavení v marketingovém mixu a způsobům distribuce v reálném podnikání. Poté podrobněji charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Marketingový mix

188x

Gambrinus

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

158x

Metody určování cen

Práce se soustředí na kategorii ceny jako na jeden z prvků marketingového mixu a vysvětluje několik způsobů jejího určování. Úvod přibližuje význam ce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Marketingový mix


156x

Marketingový mix spotřebitelského úvěru

Cílem této práce byla analýza problematiky poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček od ČSOB z hlediska marketingového mixu a navíc také analyzovat ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

151x

Hotel Praha - marketingový plán

Tato práce obsahuje vypracovaný marketingový plán hotelu Praha na Chodsku. Nejdříve popisuje současnou situaci hotelu, zejména jeho umístění, prostory... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

140x

Měření oblíbenosti produktu Kofola v Moravskoslezském kraji

Cílem této práce je nejen zevrubné poznání tržní pozice Kofoly a její konkurenční schopnosti pro ostatní colové nápoje, ale i pro pro nápoj světového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

136x

Coca Cola - analýza marketingového mixu

Práce se zabývá marketingovým mixem produktu Coca Cola. Nejdříve uvádí stručnou historii společnosti i samotného nápoje. Poté popisuje životní cyklus ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek


130x

Podnikatelská rozvaha fiktivní restaurace Ágnes

Práce představuje velmi jednoduchou podnikatelskou rozvahu fiktivní restaurace Ágnes. Pouze bodově uvádí charakteristiku podniku, včetně určení jeho p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

127x

Tuning Pro - marketingový plán

Jedná se o vypracovanou analýzu a na to navazující marketingový plán pro firmu Tuning Pro. Součástí je i SWOT analýza se zhodnocením rizik a možností.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

120x

Marketingový mix

Práce se zabývá rozborem marketingového mixu. V úvodu je zmíněno, kdo je autorem termínu marketingový mix a co vše takový marketingový mix obsahuje. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

115x
«  1  2  3  4  5  6  »