Název Goodness Staženo

Analýza tržního podílu firmy Bohemia chips a.s.

Jedná se o vypracovanou seminární práci, která se věnuje zhodnocení marketingové strategie společnosti vyrábějící Bohemia Chips - Intersnack a.s. V pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

112x

Internacionální marketing

Práce charakterizuje internacionální marketing a vysvětluje rozdíly mezi ním a marketingem národním. Ukazuje rozdíly mezi internacionalizací a globali... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

111x

Kdo a jak často čte noviny? - marketingový výzkum

Jedná se o zpracování průzkum trhu pomocí dotazníku s teorií a zpracovanými výsledky. Výzkum je zaměřen na oblast tiskovin, kdy tazatel zjišťuje mimo ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

108x

Výzkum trhu pro společnost Pepsi-Cola

Jedná se o zpracování výzkumu trhu pro společnost Pepsi-Cola. Práce se zabývá základní chrakteristikou situace, představuje základní teze výzkumu, jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

99x

Komunikační a distribuční politika společnosti Paragan, s r.o.

V teoretické části jsou popsány všechny 4 základní oblasti komunikační politiky (tzv. marketingový mix). Těmito oblastmi jsou: reklama, podpora prodej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

90x

Marketingový výzkum - podpora prodeje notebooků

Práce se věnuje moderní formě informační technologie, podpoře prodeje notebooků. Text je založen na marketingovém plánování, sestavení marketingového ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

88x

Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby - marketingový výzkum

Tato práce se zabývá marketingovou analýzou nákupního chování spotřebitele na trhu s potravinami denní spotřeby. Nejprve uvádí metodiku, poté analyzuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

68x

Stravovací návyky obyvatel Opavy

Marketingový výzkum proveden metodou dotazování. Seminární práce obsahuje 10 otázek. Ke každé je uvedena absolutní a reletivní četnost, graf a hodnoce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

58x

T-Mobile - analýza PENCILS

Obsahem práce je současná analýza vnějších i vnitřních vztahů společnosti T-mobile a následné zpracování pomocí marketingových nástrojů public relatio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Marketingový výzkum, Služby

57x

Mezinárodní a finanční marketing: vybrané problémy

Práce z mezinárodního a finančního marketingu ve své první části zpracovává analýzu pro vstup české firmy na trh v Německu a Polsku pomocí metody STEP... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

56x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  »