Název Goodness Staženo

Analýza spokojenosti zákazníků s MHD Brno

Práce předkládá analýzu spokojenosti zákazníků se službami městské hromadné dopravy v Brně. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

14x

Porovnání médií - Víkend plus TV program vs. Magazín Dnes plus tv program

Práce porovnává z hlediska objektivního i subjektivního dvě přílohy denního tisku. Porovnává vše od grafické úpravy, organizace programu až po témata ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

11x

Působení obalů čajů na spotřebitele a schopnost obalu ovlivnit kupní chování spotřebitelů

Cílem této práce je analýza obalů čajů. Dotazníkový průzkum je zaměřen na následující značky: Jemča Jemnice, Pickwick, Milford, Teekanne, Lipton, Zlat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

11x

KP Maso s.r.o. - situační analýza společnosti

Práce obsahuje situační analýzu fiktivní společnosti KP Maso, která působí v Královéhradeckém kraji jako jeden z výrobců a prodejců masných výrobků a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

11x

Lexanové karoserie - marketingový výzkum

Předmětem tohoto marketingového výzkumu je zjištění zájmu o lexanové karoserie mezi modeláři. Zejména o jaký druh, velikost a typ karoserie bude nejvě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Marketingový výzkum

10x

Určení požadavku na myčky nádobí značky Romo

Práce si klade za cíl nalézt nejdůležitější požadavky, které zákazník očekává od myčky nádobí zn. Romo-Zerowatt. Nejprve je popsán daný výrobek, poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

8x

Analýza nákupního chování zákazníků pro nový sortiment výrobků značky Karička - slovensky

Tento marketingový výzkum analyzuje nákupní chování zákazníků s cílem odhalit objem prodeje výrobků. Na základě výsledků by se zadavatel výzkumu měl r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

5x

Tima-CS spol. s.r.o. - marketinová analýza

Práce se věnuje marketingové analýze firmy Tima-CS spol. s.r.o., která se zabývá odvozem komunálního a objemného odpadu. Seznamuje s podnikatelskou či... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

5x

Vlastnosti poptávky a konkrétní případ jejího určování

Práce z oboru mikroekonomie v první části prezentuje základní poznatky o zákonitostech poptávky a v druhé části aplikuje předložené znalosti a postupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Marketingový výzkum

4x

Marketingový výzkum fiktivní společnosti

Seminární práce představuje základní metody marketingového výzkumu formou návrhu metodiky pro fiktivní firmu, která chce marketingový výzkum provést. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

3x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  »