Název Goodness Staženo

Ergoterapie pacientů amputovaných na dolní končetině

Seminární práce se zabývá ergoterapií pacientů po amputaci dolní končetiny. Nejprve seznamuje s amputací, její historií, etiologií, průběhem, typy a m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

13x

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback

Cílem práce je představit metodu EEG-Biofeedback, která se využívá k léčbě disbalancí mozkových činností. V textu jsou shrnuty hlavní principy této me... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie, Ošetřovatelství

12x

Návaznost zdravotní a sociální problematiky u osob s Alzheimerovou nemocí

Tato práce se zabývá návazností zdravotní a sociální problematiky u osob s Alzheimerovou nemocí. Detailněji popisuje Alzheimerovu nemoc, důraz je klad... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Ošetřovatelství

10x

Endoskopie

Práce stručně pojednává o endoskopiích. Zaměřuje se na gastroskopii, kolonoskopii a bronchoskopii, indikace a kontraindikace vyšetření, přípravu pacie... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

10x

Pacienti s rozštěpovými vadami

Tato práce se zabývá problematikou rozštěpových vad. Věnuje se spojení rozštěpu patra a rozumového vývoje člověka, i prevenci této poruchy v těhotenst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství


9x

Kanylace arteria radialis

Práce se zabývá standartním ošetřovatelským postupem při kanylaci arterie radialis. Autor popisuje úkony sestry před zákrokem, vyjmenovává pomůcky a p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

8x

Historie péče o novorozence a dítě

Práce popisuje péči o novorozence od starověku po současnost. Rozebírá výchovu dětí ve starověku, středověku, novověku. Popisuje také historii neonato... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

6x

Potraty a interrupce

Ročníková práce popisuje rozdíl mezi potratem a interrupcí. Práce obsahuje definice, příčiny, průběhy, rizika a následky. Dále také tabulku jak je to ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ošetřovatelství, Biologie, Základy společenských věd

5x

Plané neštovice

Zápočtová práce zaměřená na plané neštovice v úvodu stručně zachycuje historii onemocnění a následně se věnuje mechanismům jeho vzniku, průběhu a proj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

4x

Callista Roy

Práce se zaměřuje na život a díla Callista Roye. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

4x
«  1  2  3  4  5  6  »