Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Regionální ekonomika
Název Goodness Staženo

Přímé zahraniční investice v oblasti střední a východní Evropy - anglicky

Jedná se o stručný popis fungování přímých zahraničních investic do oblasti střední a východní Evropy v angličtině. Práce představuje možná rizika těc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

17x

Provoz školní jídelny v obci Pivín

Práce se zabývá provozem školní jídelny v obci Pivín. Charakterizuje tuto obec, a popisuje ji z hlediska geograficko-kulturního. Seznamuje s problémem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

16x

Inflace - celková charakteristika a předpověď na rok 1994

Tato práce se zabývá inflací. Nejprve ji definuje a poté odpovídá na otázky, co je to cenová hladina, cenový index, a také index spotřebitelských cen,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

13x

Strategie rozvoje mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy

Tato práce se zabývá strategií rozvoje mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Jedná se o stručnou strategii rozvoje daného mikroregionu v oblastech turisti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

12x

Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v Trnavském kraji - slovensky

Tato práce si klade za cíl zmapovat možnosti uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v Trnavském kraji. Nejdříve jsou vymezeny základní pojm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

12x

Okres Svitavy - aktivní politika zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst

Práce se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti, a tvorbou nových pracovních míst v okrese Svitavy. Věnuje se nezaměstnanosti obecně, a charakterizuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

11x

Export Lucemburska a ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

11x

Zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

Jedná se o krátkou seminární práci, či spíše stručný a výstižný popis, situace ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji, jejímž základem byla přednáš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

11x

Plánované logistické centrum a průmyslová zóna v Břeclavi

Tato práce se zabývá plánovaným logistickým centrem a průmyslovou zónou v Břeclavi. V úvodu stručně město Břeclav charakterizuje, poté se věnuje jeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

11x

Politický vývoj ve statutárním městě Kladno

Text popisuje a analyzuje volební výsledky města Kladna. Charakterizuje vybraný region z hlediska demografického, sociálního a ekonomického. Dále anal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie


11x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]