Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Regionální ekonomika
Název Goodness Staženo

Vývoj daní v ČR rok 2001

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

4x

Udržitelný rozvoj území

Práce je věnována problematice udržitelného rozvoje území se zaměřením na jeho postavení v kontextu územního plánování. Úvodní část představuje několi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekologie

4x

Vývoj mezd v letech 2009–2011 ve Středočeském kraji

Záměrem této práce je popsat a zhodnotit vývoj mezd ve Středočeském kraji a trend dalšího vývoje těchto mezd v letech 2009 až 2011 za pomoci oficiální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

4x

Průmyslové podnikání v severovýchodních Čechách

Seminární práce seznamuje s historickým vývojem průmyslu v oblasti severovýchodních Čech. Nejdříve informuje o přírodních podmínkách dané oblasti, pot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

3x

Předměřice nad Jizerou - podpora obnovy venkova

Obsahem seminární práce je stručná charakteristika regionální politiky EU v podmínkách ČR. Dále popisuje a hodnotí konkrétní realizovaný projekt obce ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika


3x

Politika rozvoje venkova Evropské unie

Seminární práce se zabývá politikou rurálního rozvoje Evropské unie. Nejprve uvádí vymezení a typologii venkovských oblastí EU a zkoumá historický výv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

3x

Restrukturalizace starých průmyslových regionů

Cílem seminární práce je seznámení s problematikou starých průmyslových regionů a jejich restrukturalizace v postindustriálním období. První, teoretic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Geografie

3x

Město Karviná a jeho rozvoj

Práce podává mnohostranný obraz města Karviná a zaměřuje se zejména na projekty realizované v rámci regionálního rozvoje. Úvodní oddíly vypovídají o h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Geografie

3x

Možné ekonomické dopady 100% zvýšení platů učitelů či lékařů

Jedná se o mikroekonomickou úvahu nad otázkou, jak by naši ekonomiku mohlo ovlivnit 100% zvýšení platů učitelů či lékařů. Autor práce se zabývá možným... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

2x

Uplatnění firmy Hasil, a. s., na zahraničním trhu

Případová studie sleduje možnost vstupu české firmy Hasil, a. s., působící v oblasti požární ochrany staveb, na irský trh. Dominantní část práce zabír... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Regionální ekonomika


2x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]