Název Goodness Staženo

Dilemata v sociální práci

Reflexe dilemat, se kterými se můžeme setkat při práci výchovného poradce. Jednotlivé případy jsou doprovozeny příklady, jak se v dané situaci zachova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

93x

Etnické menšiny: Ukrajinci, Vietnamci a Romové v ČR

Tato práce se skládá ze tří částí. První část vysvětluje základní pojmy týkající se migrace, vzniku etnických menšin a xenofobie, se kterými poté prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

91x

Základní definice pojmu zdraví - anglicky

Tato práce uvádí základní definice pojmu "zdraví" ve vztahu k sociální práci. Charakterizuje zdraví nejen jako základní hodnotu, ale také jako psychic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Humanitní cizojazyčné práce

90x

Primární prevence kouření

Zaměření primární prevence, programy prevence. Kouření - nikotin a další látky, otrava nikotinem. Děti - proč kouří, peer programy - význam, původ. P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

88x

Specifické vývojové poruchy učení

Tato práce seznamuje se specifickými vývojovými poruchami učení. Nejdříve popisuje poruchy učení obecně a uvádí jejich historické hledisko, poté chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

87x

Drogy a společnost

Jedná se o písemné zpracování orientačního průzkumu mezi rodiči na téma „Primární protidrogová prevence“. Cílem je zjistit nejen, co si rodiče předsta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

86x

Domácí násilí - jak je prožívá oběť

Tato práce prezentuje kazuistiku ženy - oběti domácího násilí, která se svoji situaci pokusila vyřešit pomocí institutu vykázání. Nejdříve je uvedena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

85x

Rodinné poradenství

Práce nejprve vymezuje pojem rodina. Poté se věnuje technickým aspektům rodinného poradenství, typům řešených problémů a službám poskytovaným v poradn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

84x

Sociální zabezpečení ve stáří v ČR

Práce seznamuje se sociálním zabezpečením ve stáří v naší republice. Nejdříve jsou uvedeny obecné charakteristiky stáří a stárnutí, poté text pojednáv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

82x

Suicidium, sebevražda

Seminární práce se zabývá sebevražedným chováním, příčinami, příznaky, formami a následnou pomocí.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

77x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [21]