Název Goodness Staženo

Těžba dřeva a rostlinná obnova lesa

Práce stručně popisuje současnou situaci v lesním hospodářství ČR. Zaměřuje se na jednotlivé fáze nakládání s lesy - pěstování, ochranu, úpravu, těžbu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

51x

Opatření a podpory v rámci českého zemědělství

Seminární práce pojednává o opatřeních a podporách v rámci českého zemědělství. V úvodu se autor zabývá již existujícími formami podpor a dotací. Dále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

44x

Agrární politika ČR

Práce se zabývá úlohou a stavem současného zemědělství v ČR. Toto odvětví je spjato s celou řadou dotačních programů především z fondů EU, proto jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

41x

Zemědělská politika a vývoj zemědělské produkce v České republice po vstupu do Evropské unie

Seminární práce se podrobněji věnuje problematice zemědělské politiky České republiky po vstupu do Evropské unie roku 2004. Kromě transformačního proc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Zemědělství


39x

LFA (méně příznivé oblasti pro zemědělství) oblasti v ČR a možnosti jejich podpory

Práce se zabývá vymezením pojmů méně příznivé oblasti pro zemědělství (LFA) v České republice. Popisuje cíle, opatření, podmínky a výši podpor pro zem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Zemědělství


38x

Vývoj intenzity českého zemědělství po roce1989

Práce nastiňuje problematiku hodnocení intenzity českého zemědělství. Uvádí základní rozdělení ukazatelů intenzifikace. U nejdůležitějších ukazatelů ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

37x

Technika pro sklizeň a úpravu suché biomasy pro energetické využití - slovensky

Seminární práce ve slovenštině seznamuje s postupy získávání a zpracování biomasy jako zdroje energie. Nejprve je popsána technika pro sklízení biomas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství


35x

Víno - výroba, rozdělení, skladování

Tato práce se zabývá vínem. Seznamuje s jeho výrobou, uvádí rozdělení vína. Popisuje požadavky na jeho označování, skladování a uvádění do oběhu. V zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

31x

Animal welfare - ekologické zemědělství

Práce se zabývá problematikou animal welfare v českém a evropském zemědělství. Nejdříve charakterizuje pohodu zvířat. Dále se věnuje specifikaci chovu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

28x

Jihočeské rybníky a Jakub Krčín z Jelčan

Autor nejprve hodnotí dostupné zdroje. Poté charakterizuje jihočeskou pánev a popisuje vývoj rybníkářství do Jakuba Krčína, včetně problémů, se kterým... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

26x
«  1  2  3  4  5  6  »