Název Goodness Staženo

Historie a vývoj písma

Počátky vývoje písma. Egypt - technika psaní, témata, hieroglyfycké, démotické a hieratické písmo a jejich rozluštění. Mezopotámie - klínové písmo. Fé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

87x

Velké zámořské objevy

Tato maturitní otázka podrobně zpracovává zámořské objevy. Zkoumá jejich příčiny, průběh a důsledky. Zároveň také charakterizuje kulturu původních oby... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

82x

Evropa a svět po II. světové válce - maturitní otázka 3/4

Maturitní otázka z dějepisu, zabývající se Evropou a světem po roce 1945. Hlavním tématem této otázky je: Důsledky II. světové války, Německá otázka, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

81x

Starověké Řecko

Tato práce se věnuje vývoji starověkého Řecka. Popisuje některé státy nacházející se v Egejském moři, počátky řecké kultury, vývoj ve starověkém Řecku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

81x

Události od 20. listopadu 1989

Práce zpracovává maturitní otázku z dějepisu, resp. její část. Zabývá se událostmi roku 1989, a to od 20. listopadu téhož roku. Obsahuje pro ČR důleži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

79x

Druhá světová válka - maturitní otázka 5/15

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje krátký přehled událostí z Druhé světové války. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

75x

Soubor maturitních otázek z dějepisu

Tato práce obsahuje 30 maturitních otázek z dějepisu, které poměrně podrobně a výstižně popisují danou problematiku. Věnují se průřezově celými dějina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

72x

Dějepis - Vláda Jana Lucemburského

Práce obsahuje maturitní otázku z dějepisu. Rozebírá stručně vládu Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. a jejich politiky. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

65x

Dějiny starověkého Řecka, athénská demokracie a kulturní odkaz

Velmi podrobně zpracovaná otázka z antického Řecka z pohledu historického vývoje. Pokrývá celou epochu od vzniku až po ovládnutí Egypta Římany. Lze vy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

61x

Napoleonské války - maturitní otázka 7/15

Tato maturitní otázka z dějepisu obsahuje krátký přehled událostí z Napoleonských válek. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

56x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [26]