Název Goodness Staženo

Literatura: Světová literatura na přelomu 19. a 20. století - výukový list 14/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou představuje směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století a podává přehled významných dobový... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

220x

Matematika: Planimetrie I - výukový list 14/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje základní pojmy planimetrie a zabývá se vymezením a vlastnostmi trojúhelníku, mnohoúhelníku, kru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

219x

Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - výukový list 6/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou pokrývá fyzikální problematiku mechaniky kapalin a plynů na úrovní střední školy. Výklad doplňují vzorce, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

219x

Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy, principy a zákonitosti spjaté s fyzikální problematikou gravitačního pole. Výkla... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

218x

Matematika: Geometrické vzorce - výukový list 17/29

Výukový list představuje souhrn vzorců pro jednotlivé geometrické rovinné a prostorové útvary. Předchozí část série naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

217x

Základy společenských věd (Politologie): Státoprávní uspořádání - výukový list 29/38

Přehledný výukový list seznamuje se státoprávním uspořádáním České republiky. Charakterizuje moc zákonodární a výkonnou, územní samosprávu i legislati... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

217x

Anglická gramatika: Souvětí souřadná a podřadná - výukový list 17/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje způsoby tvoření a užívání souřadných a podřadných souvětí v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

216x

Český jazyk: Lexikologie I - výukový list 13/16

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy a kategoriemi lexikologie. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získáván... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

215x

Anglická gramatika: Minulý čas průběhový - výukový list 4/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a využívání minulého času průběhového v anglickém jazyce. Práce je psána v komb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

214x

Anglická gramatika: Členy - výukový list 23/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje se zásadami užití neurčitého, určitého a nulového členu v anglickém jazyce. Práce je psána v k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

212x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [35]