Název Goodness Staženo

Matematika: Číselné obory II - výukový list 3/29

Přehledný výukový list předkládá vzorce pro počítání s mocninou a odmocninou reálných čísel a objasňuje základní zásady práce s komplexními čísly. Výk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

202x

Anglická gramatika: Předminulý průběhový čas - výukový list 9/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití předminulého průběhového času v anglickém jazyce. Práce je psána v komb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

199x

Anglická gramatika: Vazba "there is / there are" - výukový list 15/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje tvoření a užití vazby "there is / there are" v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

199x

Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje hlavní pojmy, principy, vztahy a mechanismy související s elektromagnetickým kmitáním a vlněním.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

199x

Základy společenských věd (Filozofie): Pozitivismus a novopozitivismus - výukový list 12/38

Přehledný výukový list systematicky shrnuje myšlení pozitivismu a novopozitivismu. Seznamuje s rysy a vývojem směrů a jejich představiteli. Výklad je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

198x

Český jazyk: Podstatná jména - výukový list 2/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen v českém jazyce. Představuje kategorii vzoru a jeho životné a neži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

195x

Matematika: Analytická geometrie I - výukový list 18/29

Přehledný výukový list představuje základní pojmy analytické geometrie, charakterizuje vektory a popisuje operace s nimi. Vhodné jak pro opakování, ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

195x

Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30

Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Sleduje změny v zemědělství a především rozvoj prů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

195x

Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25

Přehledný výukový list pojednává o vlastnostech a struktuře pevných látek. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

193x

Matematika: Goniometrické funkce II - výukový list 9/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou přibližuje kroky při určování hodnot goniometrických funkcí a přináší soupis vzorců pro práci s nimi. Výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

188x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [35]