Název Goodness Staženo

Matematika: Funkce I - výukový list 5/29

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy z oblasti funkcí a jejich vlastnostmi. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

176x

Fyzika: Elektrický proud v kovech - výukový list 16/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pojmy, principy, mechanismy a vztahy týkající se průchodu elektrického proudu kovy. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

175x

Český jazyk: Nauka o textu - výukový list 16/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a kategorie nauky o textu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

173x

České dějiny: Nejstarší osídlení našich zemí - výukový list 1/12

Přehledný výukový list systematickou formou zachycuje nejstarší období českých dějin. Od doby kamenné po zánik Velké Moravy seznamuje s nejdůležitější... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Profi práce

172x

Matematika: Funkce II - výukový list 6/29

Přehledný výukový list vymezuje lineární, kvadratické a lineární lomené funkce a seznamuje s jejich vlastnostmi. Vhodné jak pro opakování, tak pro zís... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

171x

Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá středoškolskou fyzikální látku týkající se struktury a vlastností kapalin. Výklad doplňují vzorc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

168x

Český jazyk: Slovesa I - výukový list 5/16

Přehledný výukový list probírá funkce sloves a jejich mluvnické kategorie v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

167x

Chemické reakce: Dusík - výukový list 1/18

Profesionální výukový list přehledně a srozumitelně informuje o vlastnostech a chemických reakcích dusíku. Nejprve podává stručnou charakteristiku prv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Profi práce

166x

Literatura: Antická literatura - výukový list 2/27

Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s významnými autory a díly antické literatury. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání no... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura, Profi práce

165x

Matematika: Další typy rovnic - výukový list 13/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou uvádí do problematiky exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic i trigonometrie. Výklad je ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika, Profi práce

162x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [35]