Název Goodness Staženo

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie


493x

Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

470x

Platon: Faidros

Tato práce se věnuje podrobnému rozboru Platónových názorů, idejí absolutní pravdy a dobra, jeho rétorice, i dialogu s Faidrem. Zabývá se tématy lásky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

459x

Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznovství - esej

Práce je popisem knihy Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Mimo popisu vlastního obsahu knihy je součástí práce i subjektivní názor autora práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

413x

Platón: Protágoras - výtah

Jedná se o práci, která se věnuje popisu a částečně i rozboru Platónova díla Protágoras a intelektuálního konfliktu, který mezi sebou tito dva filozof... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

390x

Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha

Jedná se o úvahu založenou na díle Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a trochu se zamyslet nad jejím obsahem. Prvních sedm smrtelných hříchů, tedy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

382x

Karl Jaspers: Otázka viny

Tato práce se zabývá otázkou viny z filozofického a sociologického hlediska. Vymezuje právní základ viny, mravní zákon, i mravní hodnoty. Věnuje se vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

380x

Platón: druhá kniha Ústavy

Práce pokrývá obsah druhé knihy Platónovy Ústavy, který tvoří rozmluvy Sókrata a dalších postav pokoušející se o vymezení spravedlnosti. Text reproduk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

368x

Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě - esej

Práce nejprve komentuje ohlasy, které vydání této knihy vyvolalo. Poté se věnuje stručnému shrnutí hlavních témat a myšlenek, které kniha obsahuje. Au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

366x

Aristoteles: Etika Nikomachova

Jedná se o rozbor Aristotelova díla Etika Nikomachova. Autor se podrobně zaměřuje na vysvětlení nejdůležitějších pojmů z tohoto spisu, za jejichž pomo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

323x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]