Název Goodness Staženo

Obyčejní muži - 101. záložní policejní sbor a konečné řešení v Polsku - slovensky

Recenze knihy Christophera Browninga, která hovoří o armádní jednotce německých vojáků, kteří neměli žádné sklony zabíjet Židy, a přesto se z nich sta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

6x

Josef Žemlička: Čechy v době knížecí - výpisky z prvních pěti kapitol

Text obsahuje výtah z prvních pěti kapitol knihy Čechy v době knížecí známého historika Josefa Žemličky. Výpisky informují nejen o společenském životě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

6x

Josef Tomeš: Historici v letech zkoušky - výpisky z knihy

Práce obsahuje stručné výpisky z knihy Historie v letech zkoušky od českého historika Josefa Tomeše. Tato publikace se věnuje české historiografii v o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

6x

Werner Ekschmitt: Paměť národů

Jedná se o výtah z knihy Wernera Ekschmitta Paměť národů. Autor nejprve charakterizuje knihu a poté v několika odstavcích shrnuje nejdůležitější infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

5x

František Šmahel: Humanismus v době poděbradské – výpisky z knihy

Text obsahuje poznámky z knihy Františka Šmahela Humanismus v době poděbradské. Výpisky jsou řazeny dle jednotlivých kapitol a jsou psány formou struč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

5x

Jiří Vybíhal: Jihlava pod hákovým křížem - recenze knihy

Jedná se o recenzi knihy Jiřího Vybíhala Jihlava pod hákovým křížem. Autor zdůvodňuje výběr tématu a poté se věnuje jednotlivým kapitolám knihy. Struč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

5x

Anna Skýbová: České korunovační klenoty

Práce přináší výpisky z knihy České korunovační klenoty Anny Skýbové, která se zabývá osudy českých korunovačních klenotů od jejich počátků do 20. sto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

5x

Dějiny Spojených států Amerických (USA) - výtah z učebnic anglicky

Výtah ve 13 otázkách zpracovává anglické učebnice An Illustrated History of the USA od Bryna O'Callanghana a An Outline of American History od Howarda... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

4x

Jaroslav Strnad a kolektiv: Dějiny Indie - výtah slovensky

Výtah se zaobírá dějinami Indie. Popisuje období od Guptské říše, přes středověk, až po 17. století. Soustředí se na tehdejší společenskou situaci, ku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

4x

Události listopadu a prosince 1989 a jejich reflexe očima Jiřího Suka a Jamese Krapfla

Práce, zabývající se průběhem sametové revoluce a jejím obrazem v očích historiků Jiřího Suka a Jamese Krapfla, v úvodu obecně charakterizuje události... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie


4x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]