Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Lidská práva a Listina základních práv a svobod

Práce nás seznamuje s vývojem lidských práv, Listinou základních práv a svobod a s českou Ústavou. Popisují se lidská práva, významné listiny, listina... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Právo

19x

Ekonime a fungování trhu

Ekonomie je společenská věda, která se zabývá ekonomikou = hospodářstvím. Ekonomii dělíme na makroekonomii a mikroekonomii. Dále se rozepisují základn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Ekonomie

19x

Sociální poznávání, konflikty

Haló efekt necháme se unést jedním nápadným znakem člověka, a to pak přeneseme na celou osobu, šaty dělají člověka. První dojem zobecnění prvního dojm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

18x

Německá klasická filosofie

Německá klasická filosofie popisuje charakteristiku názorů Imanuela Kanta a G. W. Hegela a jejich díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

16x

Trestné právo

Trestní právo je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti chráněným společnostem a individuálním zájmům. Rozdělujeme... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

15x

Sofisté

Práce obsahuje zápisky z hodin, zabývá se Sofisty, jejich charakteristikou a jmenováním jednotlivých Sofistů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

14x

Filosofie

Práce obsahuje podrobný popis filosofických směrů od antiky až po novověk (po subjektivní idealismus) včetně rozdělení filosofie a rozboru základních ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd


14x

Občanské právo

Občanské právo je souhrn soukromo-právních ustanovení, která upravují osobní vztah a vzájemná práva a povinnosti osob fyzických a osob právnických. P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

14x

Sociologie, rozvrstvení společnosti

Sociologie se zabývá společností jako celkem, společnost jako centrální téma. Funkce sociologie dělíme na teoretickou, praktickou, terapeutickou, pora... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

14x

Emoce

Emoce je nejsilnější hybná síla našeho jednání. Psychické jevy, jsou to procesy, stavy i vlastnosti, které hodnotí to, co prožíváme. Podle intenzity ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

13x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [11]