Seminarky.cz > Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Ulice: Žižkova 1818

Město: Karviná - Hranice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Tahová statická zkouška - laboratorní protokol

Jedná se o zpracované laboratorní cvičení, jehož zadáním bylo provést statickou zkoušku v tahu, z naměřených hodnot posléze určit ze strojírenských ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

810x

Postup obrábění v jednotlivých operacích na soustruhu

Práce obsahuje plný rozepsaný postup při soustružení strojní součástí. Obsahuje výpočty pro návrh součástí, která se bude soustružit. Výpočet strojníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

704x

Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol

Tento protokol je zápisem zjišťování hlubokotažnosti vzorku plechu. Obsahuje popis jak postupovat při zkoušce, včetně možných varianty vyhodnocení zk... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

549x

Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol

Tento protokol měří u jednofázového idukčního motoru příkon a proud při
různém napětí a z naměřených hodnot určuje účiník, činný a jalový proud,... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

487x

Romeo a Julie

Práce obsahuje soubor se základními informacemi o tom, co by student měl znát k maturitní zkoušce z ČJ z rozboru díla Romeo a Julie od Williama Shakes... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština

430x

Měření spotřeby elektrické energie pomocí elektroměru - laboratorní protokol

Tento protokol kontroluje přesnost jednofázového elektroměru přenosným wattmetrem při různém zatížení. Z naměřených hodnot vypočítává chybu elektroměr... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

335x

Lakomec

Práce obsahuje stručný rozbor díla Lakomec od Moliéra. Lze použít jak k maturitní zkoušce, tak k referátu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

316x

Kontrola kolíku na otlačení a střih

Práce je zaměřena na kontrolu kolíku na otlačení a střih. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

257x

Stařec a moře

Práce se zaměřuje na rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Popisuje nejen knihu, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština


247x

Máj

Práce se zaměřuje na rozbor díla Máj od Karla Hynka Máchy. Nauč se, a máš maturitu v kapse.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština

217x
1  2  3  4  5  6  »