Seminarky.cz > Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Ulice: Žižkova 1818

Město: Karviná - Hranice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Otázky do strojírenské technologie

Práce obsahuje vypracované otázky ze strojírenské technologie. Jedná se například o otázky jako jsou výroba surového železa ve vysoké peci, slitiny že... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

199x

Měření na trojfázovém asynchronním motoru - laboratorní protokol

Protokol se zabývá zatěžovací zkouškou provedenou na trojfázovém asynchronním stroji. V podsynchronním režimu pro zatížení 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.5... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

197x

Travelling

Práce obsahuje krátký text o cestování. Nejprve je psán v anglickém jazyce a ve druhé části je přeložen do českého jazyka. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Angličtina


177x

Strakonický dudák

Práce obsahuje stručný rozbor díla Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla. Popisuje nejen děj, postavy a kompozici díla, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština, Literatura

176x

Opakování středoškolské matematiky

Práce je zaměřena na zopakování středoškolské matematiky. Práce obsahuje například matematickou symboliku, normy, typografii, číselné obory, matematic... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Matematika

169x

O myších a lidech

Práce obsahuje stručný rozbor díla O myších a lidech. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština

160x

Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo zjistit povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků statickými, ale i dynam... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

159x

Opakování středoškolské matematiky 3.

Práce je zaměřena na zopakování středoškolské matematiky. Práce obsahuje například Pythagorovu větu, Eukleidovu větu, obsah trojúhelníku, obsahu rovin... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Matematika

155x

Programování obráběcích strojů: návrh polotovaru - laboratorní protokol

Protokol obsahuje technologický postup výroby pro výrobu součásti na soustruhu. Řezné podmínky pro výrobu zadané součásti jsou vypočteny a uvedeny v p... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

143x

Spoje kolíky

Práce se zaměřuje na základní popis spojů pomocí kolíků.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Průmyslová škola


127x
«  1  2  3  4  5  6  »