Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Multikultulární tolerance

Seminární práce je zaměřena na multikulturální toleranci. Sleduje postavení romských dětí a mladistvých, kteří nemohou dosáhnout svých cílů, jelikož t... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie, Etnologie

1x

Sociální učení jako prostředek utváření sociálních dovedností

Zápočtová práce vypracovaná do předmětu Metody rozvíjení sociálních dovedností ve svém úvodu v základních momentech charakterizuje proces sociálního u... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie


1x

Kultura organizace

Seminární práce z předmětu Personální management se věnuje tématu kultury organizace. Nejprve vymezuje tento pojem, uvádí typy podnikové kultury a zab... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

1x

Interpersonální vztahy

Seminární práce do předmětu Sociální psychologie se věnuje některým formám interpersonálních vztahů. První kapitola je zaměřena na lásku a partnerský ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Humanitní - ostatní

1x

Pearl Comfort Sydenstricker Bucková: Hrdé srdce

Tato práce seznamuje s románem Hrdé srdce spisovatelky Pearl Buckové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Nejdříve uvádí životopisná data z autorči... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Americká literatura od 20. století

0x

Mitochondriální encefalomyopatie s laktátovou acidosou

Seminární práce z pediatrie popisuje případ dívky, která trpí mitochondriální encefalomyopatií s laktátovou acidosou. Lékař představuje rodinnou anamn... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Medicína

0x

Základy psychologie

Práce přehledným způsobem pojednává o základech psychologie, psychologických směrech a vybraných tématech této disciplíny. Obsahuje informace přejaté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Zápisky z přednášek

Kategorie: Psychologie

0x

Definice vybraných pedagogických pojmů

Práce obsahuje základní vymezení 25 pojmů z oblasti pedagogiky i její metodologie. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

0x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13