Seminarky.cz > Maturitní otázky > Účetnictví

Maturitní otázky účetnictví

Název Goodness Staženo

Účetní doklady, zápisy, knihy, případy a techniky

Práce obsahuje druhou maturitní otázku z účetnictví k ústní maturitě. Charakterizuje účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní případy a úče... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Účetní dokumentace

Přehledně zpracovaná maturitní otázka z účetnictví se věnuje účetní dokumentaci. Popisuje členění a náležitosti účetních dokladů a postup jejich vyhot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


0x

Vnitropodnikové účetnictví

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z účetnictví na téma vnitropodnikové účetnictví. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Pořízení dlouhodobého majetku

Maturitní téma do účetnictví - pořízení dlohuhodobého hmotného a nehmotného majetku. Obsahuje i postupy účtování. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Právní úprava účetnictví

Maturitní otázka do učetnictví s názvem právní úprava účetnictví se zabývá základními pojmy a teorií z účetnictví jako například jsou právní předpisy,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví


0x

Účetní uzávěrka

Práce popisuje proces účetní uzávěrky. Nejprve se zabývá etapami přípravné práce, dále účetní závěrkou a uzávěrkou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Dlouhodobý hmotný majetek

Práce obsahuje stručný popis dlouhodobého hmotného majetku, jeho účtování, odepisování či technické zhodnocení. Nakonec popisuje vyřazení dlouhodobého... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Účetní závěrka, finanční analýza

Práce se zaměřuje na charakteristiku UCE závěrky, její dělení, kdo má povinnost ověření UCE závěrky auditorem.
Dozvíte se, co musí UCE závěrka ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Dokumentace

Práce se zaměřuje na téma dokumentace. Rozebírá úpravu účetní dokumentace a její význam. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x

Materiálové zásoby (způsob A)

Práce pojednává o účetnictví na téma materiálové zásoby. Rozebírá zásoby a účtovací způsob A. Nakonec obsahuje i příklad na danou problematiku. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]