Seminarky.cz > Maturitní otázky > Umění/hudba

Maturitní otázky umění/hudba

Název Goodness Staženo

Dějiny umění - Egypt, Mezopotámie

Práce obsahuje stručnou maturitní otázku k dějinám umění doplněnou o malý obrázek na téma Egypt a Mezopotámie. Rozebírá umění v Egyptě a Mezopotámie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Egyptské umění

Vypracovaná maturitní otázka z dějin výtvarných umění zaměřená na Egypt. Popis chrámu Ramesse II. v Abú Simbilu, Obelisky v Karnaku, sklaní chrám bohy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

0x

Výtvarné umění

Maturitní otázka z dějin umění ve svém úvodu krátce vymezuje pojmy kultura a výtvarná kultura a poté za doprovodu řady informací podává stručné inform... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

1x

Pravěké umění

Maturitní otázka nejprve obecně charakterizuje jednotlivé etapy pravěku od paleolitu po dobu železnou. Poté přibližuje znaky, díla i dochované památky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

1x

Pravěké umění

Vypracovaná maturitní otázka z dějin výtvarných umění zaměřená na pravěk. Popis definice a názvy pravěkého malířského umění. Rozpis periodizace období... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

1x

Architektura a sochařství českého baroka - maturitní otázka

Maturitní otázka se v první části zabývá obdobím baroka v české architektuře. Nejprve uvádí jeho odlišnosti od světového baroka, poté toto období rozd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

3x

Dějiny umění: Renesance - maturitní otázka 9/20

Maturitní otázka je zaměřena na přehled projevů renesance nejen v Itálii, ale i v jiných evropských státech včetně česky mluvících zemí. Nabízí obecné... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

4x

Umělecké směry od klasicismu po secesi - maturitní otázka

Tato maturitní otázka popisuje umělecké směry. Velmi povrchně informuje nejen o světovém klasicismu, empíru, romantismu u nás i ve světě a biedermeie... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Dějiny umění: Baroko - maturitní otázka 10/20

Maturitní otázka seznamuje s uměním období baroka. Uvádí jeho obecné znaky, podrobněji se rozepisuje o jeho projevech v Evropě, Itálii a na našem územ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

5x

Intervaly a akordy - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje s intervalovým systémem. Heslovitě popisuje jednotlivé akordy. Zabývá se zejména kvintakordy a obraty, septakordy a obraty,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba


6x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]