Referáty demografie

Název Goodness Staženo

Vývoj sídelní struktury mikroregionu Uničov

Práce pojednává o vývoji sídelní struktury mikroregionu Uničov od 2. světové války po současnost. Jsou v ní rovněž obsaženy základní informace o daném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

0x

Demografická analýza mikroregionu Dačice pro období 1981-2000

Seminární práce obsahuje geograficko-demografickou charakteristiku obyvatel jihočeského mikroregionu Dačice za období 1981 až 2000. První kapitoly jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

1x

Dlouhodobý vývoj obyvatelstva v Náměšti nad Oslavou

Jedná se o zpracovanou seminární práci na předmět Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití, která se zaměřuje na dlouhodobý vývoj oby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

2x

Swot analýza města Havířov

SWOT analýza slouží jako způsob vymezení silných (z angl. Strenghts) a slabých (z angl. Weaknesses) stránek, příležitostí (z angl. Opportunities) a oh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

2x

Polarizace území vybraných regionů na Moravě

Práce se zabývá demograficko-geografickým pohledem na polarizaci území vybraných regionů na Moravě. Rozpracovává téma středisek a územních os. Sleduje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie


3x

Urbanistické obvody Prahy, terénní průzkum

Práce se zabývá pěti vybranými urbanistickými obvody v Praze. Ty zkoumá terénním průzkumem z hlediska počtu jejich obyvatel, podílu dětí a vzdělanostn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Geografie

3x

Migrace českých občanů do Velké Británie

Práce se zabývá migrací obyvatelstva. V teoretické částí jsou vysvětleny pojmy související s migrací a praktická část je zaměřena na migraci českých o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Geografie

3x

Demografické charakteristiky okresů Hodonín a Vyškov

Seminární práce z Úvodu do demografie poskytuje stručnou analýzu vybraných demografických charakteristik okresů Hodonína a Vyškova na základě dat Česk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

4x

Demografické ukazatele obcí okresu Český Krumlov 1869 - 1970

Práce se snaží s pomocí Lorenzovy křivky zhodnotit vývoj koncentrace obyvatelstva v okrese Český Krumlov v období let 1869-1970. Zjištěné jevy se snaž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

5x

Demografické srovnání Dvora Králové nad Labem a Sokolova

Práce se věnuje demografickému srovnání Dvora Králové nad Labem a Sokolova. V úvodu sleduje historický vývoj měst a poté je srovnává z hlediska počtu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

5x
1  2  3  4  5  »