Referáty ekonomická teorie

Název Goodness Staženo

John Maynard Keynes - jeho život a teorie

Tato práce seznamuje s životem a učením Johna Maynarda Keynese, významného ekonoma 20. století. Nejdříve uvádí základní životopisná data, poté již pop... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

262x

Ekonomika podnikání

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

44x

Učení Adama Smithe a Davida Ricarda

Seminární práce na téma dvou ekonomů, Adama Smithe a Davida Ricarda, kteří se podíleli na vymezení vědního oboru ekonomie. V první části je stanovena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

192x

Management a ekonomie podniku

Charakteristika podnikání - podnikání podle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, obchodní společnosti. Daňová soustava - druhy daní, daň z pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

96x

Obchodní společnosti - anglicky

Práce zahrnuje business companies, popis některých funkcí, způsob tvorby společnosti od myšlenky po chod společnosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

175x

Inovace v procesech strategického řízení

Poměrně rozsáhlá práce na téma inovací v procesech řízení. Práce popisuje jejich základní charakteristiku, ale také možnosti, které tato strategie při... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

127x

Karel Engliš a jeho přínos pro české a světové myšlení

Práce se zebrubně věnuje charakteristicce jednoho z nejvýznamějších ekonomů 20. století - Karlu englišoi. Mimi základních životopisných dat jsou součá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

80x

Milton Friedman a jeho měnová teorie

Práce se věnuje životu a myšlenkám monetaristického ekonoma 20. století Miltona Friedmana. Uvádí jeho základních biografických údajů, i principy. Zabý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

53x

Vznik keynesiánské makroekonomie

Práce nejprve charakterizuje jednotlivé makroekonomické teorie, přístupné během 20. a 30. let tohoto století. Poté se věnuje obecné charakteristice Ke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

108x

Největší z ekonomů

Práce shrnuje myšlenky pěti nejznámějších ekonomů. Druhá část se věnuje pokračování, a dalšímu vývoji myšlenek J.M.Keynese po II. světové válce, a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

374x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]