Referáty ekonomická teorie

Název Goodness Staženo

Adam Smith a David Ricardo a jejich učení

Tato práce se zabývá učením Adama Smithe a Davida Ricarda. Uvádí stručné životopisy obou autorů, jejich názory, i myšlenky, které vyjadřovaly ve svých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


28x

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Práce definuje agregátní nabídku a poptávku, charakterizuje je a popisuje jejich chování. V závěru je uvedeno velmi stručné shrnutí dané problematiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

108x

Cenová regulace

Stručná práce se věnuje cenové regulaci. Po definici pojmu je pozornost soustředěna na zboží, které podléhá cenové regulaci. Autor zdůvodňuje zavedení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Ekonomická teorie

247x

Dějiny ekonomického myšlení - Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu - esej

Referát o knize německého sociologa Maxe Webera, představitele novokantovské epistemologie a etiky. Nejdříve se zabývá důvody, které vedly Webera k se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

767x

Dějiny ekonomických teorií

Seminární práce se zabývá dějinami ekonomických teorií od Klasické školy politické ekonomie (KŠPE) až po vývoj ekonomického myšlení u nás v 1. polovin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

12x

Dějiny ekonomických teorií

Seminární práce na téma společnost, stát a jeho ochranná sociální funkce. Rozebírá dějiny ekonomických teorií od pravěku až po Keynese a Friedmana. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

2x

Devizový kurz a trh

Práce se zabývá výkladem pojmů devizový trh a kurz. Definuje nejen subjekty a strukturu devizového trhu, ale také obchody na tomto trhu. Charakterizuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Regionální ekonomika

22x

Devizový trh a mezinárodní pohyb kapitálu

Jedná se o zpracovaný studijní materiál, který představuje devizový trh v České republice spolu s jejich členěním, způsobem obchodování a systémy měno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

68x

Dokonalá a nedokonalá konkurence

Tato seminární práce se zabývá dokonalou a nedokonalou konkurencí. V první části práce se věnuje znakům dokonalé konkurence. Ve druhé části se zaměřuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

23x

Dokonalá konkurence

Tento text se zabývá dokonalou konkurencí. Definuje dokonalý trh a dokonalého konkurenta. Pomocí grafu znázorňuje optimální rozsah produkce firmy v do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

62x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]