Referáty filozofie

Název Goodness Staženo

Analýza pojmu vznešenosti v díle Caspara Davida Friedricha - francouzsky

Práce aplikuje estetický pojem vznešenosti formulovaný německým filozofem Immanuelem Kantem na obraz "Ráno v Krkonoších" (1810-11) od romantického mal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Malířství, Umělecké obory - cizojazyčné práce

62x

Areté - sokratovský pojem

Práce popisuje areté jako nástroj pro dosažení nejvyššího dobra. Autor se za pomoci vymezení toho, čím areté není, snaží definovat a uchopit to, čím a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

40x

Aristoteles a rétorika

Práce pojednává o rétorice a jejím pojetí dle Aristotela. Text nejdříve uvádí definici rétoriky a historii řečnického umění. Zmiňuje první učitele, i ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Filozofie

65x

Aristoteles: Obrazivost v poznávacím procesu dle díla De anima

Práce pojednává o obrazivosti v Aristotelově díle De anima. Nejdříve autor vysvětluje pojem duše a poté zkoumá její pohyby. Vysvětlení poznávání a vní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2x

Aristoteles: polis a jednotlivec

Práce shrnuje základní myšlenky z Aristotelova díla Politika, pojednávajícím o vztazích jednotlivce a rodiny k vyšším organizačním celkům, polis. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

102x

Aristotelova nauka o ctnostech u Tugendhata a MacIntyra

Práce shrnuje některé z myšlenek Aristotelových a ukazuje, jak se na ně dívali pozdější filosofové. Zaměřuje se na porovnání Aristotelových myšlenek s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

10x

Arthur Schopenhauer

Práce je komplexním pohledem na osobnost Arthura Schopenhauera. V úvodu se zabývá jeho životem od dětství až do stáří. Další část se soustředí na jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

89x

Atomismus, vztah „primárních“ vlastností atomů a „sekundárních“ kvalit vnímaných smysly

Hlavním tématem seminární práce je antický atomismus. V úvodu se autor zabývá představiteli této filosofické školy, a v další části se již věnuje jeji... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

10x

Bergsonův čas

Práce zkoumá pojetí času ve filozofii Henriho Bergsona. Uvádí jeho názory na rozlišování času, na minulost a přítomnost. Všímá si jeho pojetí vědomí, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

133x

Bioetika

Práce se zabývá bioetikou, zvláště pak problematikou ohledně vzniku lidského života a problémy s ním spojenými. Autor uvádí základní principy, na jeji... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

19x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]