Referáty filozofie

Název Goodness Staženo

Buddhismus, Buddha, dharma, sanga - slovensky

Jak název napovídá, obsahuje tato práce precizní vysvětlení pozadí pojmů dharma a sanga (sangha). Dále v ní najdete podrobný životopis zakladatele bud... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

8x

Co je to zač, ta bytost člověk? - esej

Velmi zajímavý pohled do minulosti a hledání kořenů otázky podstaty člověka ve třech základních vzájemně se prolínajících oblastech: Člověk jako živoč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

573x

Jean Jacques Rousseau a jeho koncepce výchovy - slovensky

Tato práce nejdříve charakterizuje dobu, ve které psal svá díla francouzský filozof Jean Jacques Rousseau, osvícenství. Uvádí životopis tohoto významn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

273x

Středověká mystika

Práce se věnuje středověké mystice. Nechybí vysvětlení samotného pojmu a rovněž odlišnosti současné církve a mystiky. V další části autor jde k pramen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

47x

Teorie spontánního řádu v díle F. A. Hayeka

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

26x

John Locke versus Thomas Hobbes

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

186x

René Descartes

Jedná se o práci na téma Přínos Descarta pro filosofické myšlení. V práci jsou zachycena základní biografická data tohoto filozofa, ale hlavní těžiště... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

213x

Průkopníci antické filozofie

Úvod - průkopníci antické filozofie. Odpovědi na otázku: "Co to je filozofie?" - části filozofie, zaměřění filozofie, předpoklady pro vzni filozofie (... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

54x

Karl Jaspers: Otázka viny - seminární práce

Seminární práce zabývající se osobností Karla Jasperse, ale hlavně rozborem jeho stěžejného díla Otázka viny, která popisuje pocit viny u Němců po 2.s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

300x

Smysl lidského života - esej

Práce se zabývá filozofickým tématem o smyslu lidského života. K vysvětlení a argumentaci si autorka vzala na pomoc knihu Milana Machovce a filozofii ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

162x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]