Referáty marketingový mix

Název Goodness Staženo

Specifika komunikačního mixu neziskových organizací

Seminární práce se zabývá odlišnostmi marketingového mixu neziskových organizací. Nejdříve definuje marketing neziskového sektoru a poté práce rozebír... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

1x

Uplatnění marketingové strategie na nově otevíranou prodejnu

Práce představuje marketingovou strategii pro nově otevřenou prodejnu doplňků výživy a suplementů pro výkonností i kondiční sport. Krátce charakterizu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

1x

Budování značky firmy Coca Cola - anglicky

Práce v anglickém jazyce se zabývá tématem budování jména firmy Coca Cola. Stručně představuje historii nealkoholických nápojů a vyzdvihuje vzestup té... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Zvýšení atraktivnosti regionu Santovka a tvorba jejího produktu pro cestovní ruch - marketingový plán slovensky

Cílem práce je podat souhrnný obraz o současném stavu a aktivitách směřujících k rozvoji cestovního ruchu v obci Santovka. Snaží se informovat o využi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Metody a taktiky tvorby cen

Tato práce se zabývá metodami a taktikami tvorby cen. Pohlíží na cenu jako na základní marketingový nástroj. Uvádí metody stanovení cen služeb. Věnuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

10x

Lexanové karoserie - marketingový výzkum

Předmětem tohoto marketingového výzkumu je zjištění zájmu o lexanové karoserie mezi modeláři. Zejména o jaký druh, velikost a typ karoserie bude nejvě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Marketingový výzkum

10x

Meopta optika, s.r.o. - marketingová strategie

Práce je marketingovou strategií firmy Meopta – optika, s.r.o., která působí především v oblasti výroby optiky pro zobrazovací a osvětlovací systémy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

10x

Belle bijou s.r.o. - mezinárodní marketing fiktivní firmy

Práce seznamuje s vývozem české bižuterie fiktivní firmou Belle bijou do Mexika. Nejdříve firmu představuje, poté se věnuje marketingovému mixu a PEST... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


13x

Řešení oblasti trhu středních klimatizací a vzduchotechniky

Práce uvádí aplikaci koncepce totálního výrobku. Nejdříve charakterizuje hodnocení daného produktu z hlediska koncepce totálního výrobku. Poté výrobek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

14x

Společnost Allegria - marketingový mix

Tato práce se velmi stručně věnuje marketingovému mixu firmy Allegria, která se zabývá zprostředkováním zážitků. Uvádí stručný pohled ze všech stran 4... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

15x
1  2  3  4  5  6  »