Referáty marketingový výzkum

Název Goodness Staženo

Příprava a realizace marketingového výzkumu na vybrané téma: Minerální vody na českém trhu

Práce pojednává o přípravě a realizaci marketingového výzkumu na vybrané téma jako je minerální vody na českém trhu. Vymezuje, třídí minerální vody na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

1x

Internetový projekt na téma: Analýza klíčových slov jazykové školy

Semestrální práce obsahuje zhodnocení vybraného internetového projektu, provedení a návrh doporučení pro samotný web a vybrané nástroje budování návš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

1x

Tvorba a vyhodnocení dotazníku pro marketingový průzkum

Cílem práce je návrh nástroje pro empirické zjišťování v oblasti marketingového výzkumu. Úkolem je vytvořit dotazník, pomocí kterého by společnost Ori... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

2x

Marketingový výzkum fiktivní společnosti

Seminární práce představuje základní metody marketingového výzkumu formou návrhu metodiky pro fiktivní firmu, která chce marketingový výzkum provést. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

3x

Vlastnosti poptávky a konkrétní případ jejího určování

Práce z oboru mikroekonomie v první části prezentuje základní poznatky o zákonitostech poptávky a v druhé části aplikuje předložené znalosti a postupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Marketingový výzkum

4x

Analýza nákupního chování zákazníků pro nový sortiment výrobků značky Karička - slovensky

Tento marketingový výzkum analyzuje nákupní chování zákazníků s cílem odhalit objem prodeje výrobků. Na základě výsledků by se zadavatel výzkumu měl r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

5x

Tima-CS spol. s.r.o. - marketinová analýza

Práce se věnuje marketingové analýze firmy Tima-CS spol. s.r.o., která se zabývá odvozem komunálního a objemného odpadu. Seznamuje s podnikatelskou či... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

5x

Určení požadavku na myčky nádobí značky Romo

Práce si klade za cíl nalézt nejdůležitější požadavky, které zákazník očekává od myčky nádobí zn. Romo-Zerowatt. Nejprve je popsán daný výrobek, poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

8x

Lexanové karoserie - marketingový výzkum

Předmětem tohoto marketingového výzkumu je zjištění zájmu o lexanové karoserie mezi modeláři. Zejména o jaký druh, velikost a typ karoserie bude nejvě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Marketingový výzkum

10x

Porovnání médií - Víkend plus TV program vs. Magazín Dnes plus tv program

Práce porovnává z hlediska objektivního i subjektivního dvě přílohy denního tisku. Porovnává vše od grafické úpravy, organizace programu až po témata ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

11x
1  2  3  4  5  6  7  8  »