Referáty sociální práce

Název Goodness Staženo

Alkohol a nemoci z něj - anglicky

Tato práce se zabývá pitím alkoholu. Nejdříve alkohol definuje, poté uvádí statistiky pití v ČR. Vyjmenovává nemoci spojené s pitím alkoholu, důraz je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Medicína, Humanitní cizojazyčné práce

101x

Alkoholismus a mladá generace - esej

Text se zabývá problematikou alkoholismu a jeho vlivu na mladou generaci. Definuje závislost a popisuje počáteční účinky alkoholu. Zamýšlí se na tím, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


34x

Alkoholová a nealkoholová toxikománie u mládeže

Práce se věnuje představení základních bodů problematiky toxikománie a závislosti na alkoholu u mládeže v našem státě. Mimo základního představení jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

123x

Aplikace Probační a mediační služby do legislativy ČR

Práce vysvětluje, na základě jakých principů a podmínek je do právního systému České republiky implementována Probační a mediační služba, v potaz jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

44x

Autismus

Tato práce se zabývá autismem. Popisuje biologické základy autismu, zejména jeho provázející zdravotní komplikace. Seznamuje s lékařskou diagnózou toh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

49x

Azylová péče

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

133x

Azylový dům

Práce obsahuje úlohu azylového domu - informační materiál a leták. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

95x

Bezbariérové prostředí plaveckého areálu Děčín

Tato práce se skládá ze dvou částí. V první jsou probrány legislativní podmínky a úpravy, týkající se budování bezbariérového prostředí. Druhá se pak ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

35x

Bezbariérové prostředí pro handicapované osoby: budova Magistrátu města Smyšleno

Cílem práce je zmapovat a popsat budovu Magistrátu města Smyšleno z hlediska jeho přístupnosti osobám se zdravotním postižením. Nejprve je uvedena cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

42x

Bezdomovci

Práce se věnuje problematice bezdomovců. Autorka se zamýšlí nad úlohou rodiny při vytváření předpokladů pro budoucí bezdomovectví. Pojednává o šesti h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

104x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]