Referáty veřejná ekonomika

Název Goodness Staženo

Majetek obce Krahulov

Text informuje o tom jak obec Krahulov nakládá se svým majetkem. Jedná se o srovnání let 2001 a 2008. Nejdříve je obec stručně popsána, poté jsou vyps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika

Práce obsahuje čtyři zpracované korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika rozličného obsahu a formy. První úkol představuje esej vysvětlující... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury

Tématem seminární práce je cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury. První kapitola, která se obecně zabývá cenami v TI, probírá ceno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


0x

Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Seminární práce se zabývá opatřeními, které se týkají rizik spojených s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a s povodněmi. Po vysvětlení obecných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

IT seminární práce II

Práce se zabývá legislativním a institucionálním zajištěním trhu s nemovitým majetkem.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika

0x

Postavení, působnost a orgány obce

Práce obsahuje kratší seminární práci ze správního práva na téma postavení, působnost a orgány obce. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Právo

0x

Európska centrálna banka

Práce obsahuje predstavení ECB, charakteristiku, organizační strukturu a činnosť. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomie

0x

Marketingová komunikácia (cestovný ruch)

Práce je zaměřena na téma marketingová komunikace. Téma - Marketingová komunikácia - má teoretickú a praktickú časť, kde je riešená prípadová štúdia f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Verejná zadĺženosť

Práce je zaměřena na téma- Verejná zadĺženosť (teória verejných financií)... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Přímé a nepřímé daně

Práce obsahuje referát spolu s vytvořenou prezentací na téma přímé a nepřímé daně v anglickém jazyce. Popisuje jak jsou rozděleny daně na Slovensku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce, Ekonomické - ostatní

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]